Ընդհանուր առմամբ կհիմնանորոգվի 22.7 կմ ավտոճանապարհ

Հաշվի առնելով, որ ՀՀ պետական բյուջեով իրականացվող ճանապարհաշինական ծրագրերի շրջանանակներում առկա է ևս 3 ճանապարհահատվածների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, կատարվեց վերաբաշխում 861 մլն 335 հազար դրամի չափով, որից 860 մլն 435 հազար դրամը շինարարական, հեղինակային և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների համար, իսկ 900 հազար դրամը` նախագծային աշխատանքների պատվիրման համար:

Ընդհանուր առմամբ կհիմնանորոգվի 22.7 կմ ավտոճանապարհ:

x