ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն՝ 2019 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին Հայաստան մուտք է գործել 1 միլիոն 679․284 հազար քաղաքի, Հայաստանից դուրս է եկել 1 միլիոն 681․618 քաղաքացի։

Ըստ այս ցուցանիշների՝ 2019 թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստանը լքել է 2․334 քաղաքացի։

2018 թվականի նույ ժամանակահատվածում Հայաստանը լքել է 6․110 քաղաքացի։

 

 

ՀՀ վիճակագրական կոմիտե