2019 թվականի ոռոգման շրջանում Սևանա լճից ջրառի չափաքանակը սահմանվեց մինչև 170.0 մլն խոր. մ՝ Արմավիրի, Արարատի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի շուրջ 32 հազար հա հողերի ոռոգման ջրապահովության դեֆիցիտը մեղմելու համար: