ՀՀ Բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմին

ՀՀ բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմինը Կառավարությանը ենթակա՝ վերահսկողություն եւ օրենքով սահմանված այլ գործառույթներ իրականացնող պետական մարմին է, որն օրենքով սահմանված կարգով կիրառում է պատասխանատվության միջոցներ բնապահպանության եւ ընդերքի բնագավառներում՝ հանդես գալով Հայաստանի Հանրապետության անունից։

Ղեկավարն է Գնել Հասրաթյանը, տեղակալը՝  Վրեժ Գալոյանը։

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինն արձանագրել է իրավախախտման 59 դեպք

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինն արձանագրել է իրավախախտման 59 դեպք

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը հայտնում է, որ 2022 թվականի օգոստոսի 15-ից 26-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացված վերահսկողության ընթացքում արձանագրվել է 59 դեպք, որից 34 դեպքով հաշվարկվել է 15.672.676 դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս, 10 դեպքով նշանակվել է 1.150.000 դրամի չափով վարչական տուգանք։ «Նախկինում արձանագրված 17 դեպքով նշանակվել է 1.150.000 դրամի չափով վարչական տուգանք։ Մասնավորապես` Բուսական աշխարհի պահպանության ոլորտ Արձանագրվել է 33 դեպք, 34-ով հաշվարկվել է 15.672.676 դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս, 1-ով նշանակվել է 100.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։ Նախկինում արձանագրված 2 դեպքով նշանակվել է 200.000 դրամի չափով վարչական տուգանք։ Ընդերքի պահպանության ոլորտ Արձանագրվել է 3 դեպք: Հաշվետվությունների սահմանված ժամկետում չներկայացում Արձանագրվել է 11 դեպք, որից 3-ով նշանակվել է 150.000 դրամի չափով վարչական տուգանք։ Նախկինում արձանագրված 8 դեպքով նշանակվել է 400.000 դրամի չափով վարչական տուգանք։ Մթնոլորտային օդի և ջրերի պահպանության, թափոնների տեղաբաշխման, հողերի օգտագործման և պահպանման ոլորտ Արձանագրվել է 9 դեպք, որից 5-ով նշանակվել է 850.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։ Պետական փորձաքննություններ Նախկինում արձանագրված 2 դեպքով նշանակվել է 150.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։ Պետության կողմից հատուկ պահպանվող բնական օբյեկտների պահպանության կանոններ և ռեժիմ խախտել Արձանագրվել է 3 դեպք, որից 1-ով նշանակվել է 50.000 դրամի չափով վարչական տուգանք։ Նախկինում արձանագրված 5 դեպքով նշանակվել է 400.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։ ԱՆ ՀԿԱԾ է ուղարկվել 3 գործ (ընդհանուր՝ 369.600 ՀՀ դրամ)։ Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ պետական բյուջե մուտքագրվել է 1.500.000 ՀՀ դրամ: Ստուգումների վերաբերյալ հաշվետու ժամանակահատվածում ԲԸՏՄ ղեկավարի կողմից տրվել է ստուգում իրականացնելու մասին 14 հանձնարարագիր, որից` 4-ը՝ արտադրություն, 3-ը՝ ընդերքօգտագործում 2-ը՝ ՓՀԷԿ, 2-ը՝ ջրամատակարարում, 1-ը՝ բնության հատուկ պահպանվող տարածք, կառավարում, պահպանում, 1-ը՝ կենսապաշար, 1-ը՝ շինարարություն: Նախկինում իրականացված 12 ստուգման արդյունքներով կազմվել է վարչական տուգանքի 19 որոշում՝ 2.580.000 ՀՀ դրամի չափով, նաև հաշվարկվել է բնությանը պատճառված վնաս՝ 30.072.949 ՀՀ դրամի չափով։ Տրվել է խախտումները վերացնելու մասին 5 հանձնարարական»,- նշված է հաղորդագրության մեջ։
17:47 - 30 օգոստոսի, 2022
Օգոստոսի 1-12-ը իրականացված ԲԸՏՄ ստուգումների արդյունքում արձանագրվել է 32 դեպք

Օգոստոսի 1-12-ը իրականացված ԲԸՏՄ ստուգումների արդյունքում արձանագրվել է 32 դեպք

Իրականացված վերահսկողության ընթացքում արձանագրվել է 32 դեպք, որից 10 դեպքով հաշվարկվել է 6.094.400 ՀՀ դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս, 4 դեպքով նշանակվել է 650.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։   Նախկինում արձանագրված 14 դեպքով նշանակվել է 1.030.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։   Մասնավորապես`   Բուսական աշխարհի պահպանության ոլորտ   Արձանագրվել է 10 դեպք, որից 9-ով հաշվարկվել է 6.093.000 ՀՀ դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս։   Նախկինում արձանագրված 1 դեպքով նշանակվել է  100.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։   Կենդանական աշխարհի պահպանության ոլորտ   Արձանագրված 1 դեպքով հաշվարկվել է 1.400 ՀՀ դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս։   Նախկինում արձանագրված 1 դեպքով նշանակվել է  200.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։   Հաշվետվությունների սահմանված ժամկետում չներկայացում   Արձանագրվել է 17 դեպք, որից 1 դեպքով նշանակվել է 50.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։   Նախկինում արձանագրված 2 դեպքով նշանակվել է 100.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։   Մթնոլորտային օդի և ջրերի պահպանության, թափոնների տեղաբաշխման, հողերի օգտագործման և պահպանման ոլորտ   Արձանագրված 3 դեպքով նշանակվել է 600.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։   Նախկինում արձանագրված 9 դեպքով նշանակվել է  550.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։   Պետության կողմից հատուկ պահպանվող բնական օբյեկտների պահպանության կանոններ և ռեժիմ խախտել   Արձանագրվել է 1 դեպք:   Նախկինում արձանագրված 1 դեպքով նշանակվել է 80.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։   ՀՀ ԱՆ ՀԿԱԾ է ուղարկվել 6 գործ (ընդհանուր՝ 639.600 ՀՀ դրամ)։   Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ պետական բյուջե մուտքագրվել է 3.762.262 ՀՀ դրամ:   Ստուգումների վերաբերյալ   Հաշվետու ժամանակահատվածում ԲԸՏՄ ղեկավարի կողմից տրվել է ստուգում իրականացնելու մասին 17 հանձնարարագիր, որից`   8-ը՝ ընդերքօգտագործում,   2-ը՝ արտադրություն,   1-ը՝ ՓՀԷԿ,   1-ը՝ ձկնաբուծարան,   1-ը՝ բնության հատուկ պահպանվող տարածք, կառավարում, պահպանում,   1-ը՝ անտառտնտեսություն,   1-ը՝ հյուրանոցների և համանման բնակատեղիների տրամադրման ծառայություններ,   1-ը՝ սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում,   1-ը՝ հասարակական սննդի կազմակերպում։   Նախկինում իրականացված 5 ստուգման արդյունքներով կազմվել է վարչական տուգանքի 12 որոշում՝ 1.200.000 ՀՀ դրամի չափով, ինչպես նաև հաշվարկվել է բնությանը պատճառված վնաս՝ 342.105 ՀՀ դրամի չափով։  Տրվել է խախտումները վերացնելու մասին 4 հանձնարարական։
13:48 - 19 օգոստոսի, 2022
Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինն արձանագրել է իրավախախտման 40 դեպք

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինն արձանագրել է իրավախախտման 40 դեպք

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը հրապարակել է հաշվետվություն` 2022 թվականի հուլիսի 4-ից 15-ն ընկած ժամանակահատվածում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ: «Իրականացված վերահսկողության ընթացքում արձանագրվել է 40 դեպք, որից 20 դեպքով հաշվարկվել է 29.220.900 ՀՀ դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս, 4 դեպքով նշանակվել է 450. 000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք: Նախկինում արձանագրված 14 դեպքով հաշվարկվել է 272.000 ՀՀ դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս, նշանակվել է 960.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք: Մասնավորապես` Բուսական աշխարհի պահպանության ոլորտ Արձանագրված 20 դեպքվ հաշվարկվել է 29.220.900 ՀՀ դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս, 1 դեպքով նաև նշանակվել է 100.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։ Նախկինում արձանագրված 3 դեպքով հաշվարկվել է 272.000 ՀՀ դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս, որից 1 դեպքով նաև նշանակվել է  100.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։ Մթնոլորտային օդի և ջրերի պահպանության, թափոնների տեղաբաշխման, հողերի օգտագործման և պահպանման ոլորտ Արձանագրվել է 20 դեպք, որից 3 դեպքով նշանակվել է 350.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։ Նախկինում արձանագրված 9 դեպքով նշանակվել է  700.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։ Պետական փորձաքննություններ Նախկինում արձանագրված 2 դեպքով նշանակվել է 160.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։ ՀԿԱԾ է ուղարկվել 10 գործ (ընդհանուր՝ 779.400 ՀՀ դրամ)։ Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ պետական բյուջե մուտքագրվել է 924.000 ՀՀ դրամ: Ստուգումների վերաբերյալ Հաշվետու ժամանակահատվածում ԲԸՏՄ ղեկավարի կողմից տրվել է ստուգում իրականացնելու մասին 4 հանձնարարագիր, որից` 2-ը՝ ընդերքօգտագործում, 2-ը՝ արտադրություն։ Նախկինում իրականացված 14 ստուգման արդյունքներով կազմվել է վարչական տուգանքի 15 որոշում՝  1.280.000 դրամի չափով, նաև հաշվարկվել է բնությանը պատճառված վնաս՝ 5.201.495 դրամի չափով։ Տրվել է խախտումները վերացնելու մասին 6 հանձնարարական»,- նշված է հաղորդագրությունում։
14:01 - 22 հուլիսի, 2022
Հայտնաբերվել է առանց համապատասխան փաստաթղթերի հողի բերրի շերտի տեղափոխման 3 դեպք. նշանակվել է վարչական տուգանք

Հայտնաբերվել է առանց համապատասխան փաստաթղթերի հողի բերրի շերտի տեղափոխման 3 դեպք. նշանակվել է վարչական տուգանք

Սևան-Երևան մայրուղու Արզնի և Չարենցավան համայնքների հատվածում հայտնաբերվել է առանց համապատասխան փաստաթղթերի հողի բերրի շերտի տեղափոխման 3 դեպք։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը: «Մշտապես Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ուշադրության կենտրոնում է գտնվում հողի բերրի շերտի նպատակային և արդյունավետ օգտագործման, տեղափոխման նկատմամբ բնապահպանական օրենսդրության պահանջների պահպանման կատարումը։ Հերթական վերահսկողական լայնածավալ միջոցառման արդյունքում Սևան-Երևան մայրուղու Արզնի և Չարենցավան համայնքների հատվածում հայտնաբերվել է առանց համապատասխան փաստաթղթերի հողի բերրի շերտի տեղափոխման 3 դեպք։ Հայտնաբերված դեպքերով նշանակվել են վարչական տուգանքներ, ընդհանուր՝ 150.000 ՀՀ դրամի չափով»,-նշված է հաղորդագրության մեջ: Բեռնատար ավտոմեքենաներով ապօրինի տեղափոխվող շուրջ 24խմ. սևահողը հանձնվել է համայնքներին։ Միջոցառումները շարունակվում են։
14:14 - 27 ապրիլի, 2022
15,8 մլն դրամի վնաս շրջակա միջավայրին. հայտնաբերվել է 39 խախտում

15,8 մլն դրամի վնաս շրջակա միջավայրին. հայտնաբերվել է 39 խախտում

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը տեղեկացնում է, որ 2022 թվականի հունվարի 31-ից փետրվարի 11-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացված վերահսկողության ընթացքում արձանագրվել է խախտման 39 դեպք, որից 37-ով հաշվարկվել է 15.842.380 ՀՀ դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնասի։ Նախկինում արձանագրված 6 դեպքով հաշվարկվել է 356.500 ՀՀ դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս, նշանակվել է 250.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք: Մասնավորապես` Բուսական աշխարհի պահպանության ոլորտ Արձանագրված 36 դեպքով հաշվարկվել է 15.841.380 ՀՀ դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս։ Նախկինում արձանագրված 4 դեպքով հաշվարկվել է 287.500 ՀՀ դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս, նշանակվել է 200.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք: Կենդանական աշխարհի պահպանության ոլորտ Արձանագրված 1 դեպքով հաշվարկվել է հաշվարկով 1.000 ՀՀ դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս։ Նախկինում արձանագրված 1 դեպքով հաշվարկվել է 69.000 ՀՀ դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս։ Մթնոլորտային օդի և ջրերի պահպանության, թափոնների տեղաբաշխման, հողերի օգտագործման և պահպանման ոլորտ Արձանագրվել է 2 դեպք: Նախկինում արձանագրված 1 դեպքով նշանակվել է 50.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։ Ստուգումների վերաբերյալ Հաշվետու ժամանակահատվածում ԲԸՏՄ ղեկավարի կողմից տրվել է ստուգում իրականացնելու մասին 9 հանձնարարագիր, որից` 3-ը՝ ընդերքօգտագործում, 2-ը՝ հյուրանոցների եւ համանման բնակատեղերի տրամադրման 1-ը՝ ՓՀԷԿ, 1-ը՝ թափոնի տեղադրում, փոխադրում, վնասազերծում, 1-ը՝ արտադրություն, ծառայություններ, 1-ը՝ ռեստորանների և հանրային սննդի շարժական կետերի տրամադրման ծառայություններ։ Նախկինում իրականացված 6 ստուգման արդյունքներով կազմվել է վարչական տուգանքի 19 որոշում՝ 1.290.000 ՀՀ դրամի չափով, հաշվարկվել է բնությանը պատճառված վնաս՝ 489.428 ՀՀ դրամի չափով։ Տրվել է խախտումները վերացնելու մասին 1 հանձնարարական։ ՀՀ ԱՆ ՀԿԱԾ է ուղարկվել 6 գործ (ընդհանուր՝ 581.120 ՀՀ դրամ)։ Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ պետական բյուջե մուտքագրվել է 1.195.000 ՀՀ դրամ:
12:17 - 16 փետրվարի, 2022
«Ամբերդ ՀԷԿ» ՍՊԸ-ին ներկայացվել է 14 մլն դրամի հատուցման պահանջ

«Ամբերդ ՀԷԿ» ՍՊԸ-ին ներկայացվել է 14 մլն դրամի հատուցման պահանջ

 «Ամբերդ ՀԷԿ» ՍՊԸ-ում իրականացված ստուգման արդյունքում Բնապահպանության և ընդերքի  տեսչական մարմնի աշխատակիցները արձանագրել են մի շարք խախտումներ։                                                 «Ընկերությանը պատկանող «Ամբերդ-1», «Ամբերդ-2» և «Ամբերդ-3» ՓՀԷԿ-երը խախտել են տրված ջրօգտագործման թույլտվությամբ սահմանված պարտավորությունները, իրականացնելով ջրօգտագործման թույլտվությունից ավելի ջրային ռեսուրսների ջրառ»,- այս մասին նշված է Բնապահպանության և ընդերքի  տեսչական մարմնի տարածած հաղորդագրության մեջ: Ըստ հաղորդագրության՝ ՓՀԷԿ-երում տեղադրված ուլտրաձայնային ջրաչափերը չեն գործել: Վարչական վիճակագրական տարեկան հաշվետվությունները ներկայացվել են սահմանված կարգի խախատմամբ և աղավաղմամբ։ «Ամբերդ ՀԷԿ» ՍՊԸ-ի նկատմամբ նշանակվել են  վարչական տուգանքներ՝ ընդհանուր 530.000 ՀՀ դր. չափով, իսկ ներկայացված վնասի հատուցման պահանջի չափը կազմել է 14.259.226  ՀՀ դր.։
17:55 - 13 դեկտեմբերի, 2021
Տավուշի մարզում հայտնաբերվել է ապօրինի փայտանյութ տեղափոխող 4 մեքենա

Տավուշի մարզում հայտնաբերվել է ապօրինի փայտանյութ տեղափոխող 4 մեքենա

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավարի հանձնարարությամբ նոյեմբերի 9-ից Տեսչական մարմնի աշխատակիցները Ոստիկանության Տավուշի մարզային ծառայողների հետ համատեղ իրականացնում են վերահսկողական շուրջօրյա միջոցառումներ, որոնց ընթացքում Տավուշի մարզում հայտնաբերել են ապօրինի փայտանյութի տեղափոխման 4 դեպք և կանխարգելել ապօրինի որսի 1 դեպք։ Հայտնաբերված ապօրինի փայտանյութով բարձված 4 մեքենան ընդհանուր 12 խմ վառելափայտով տեղափոխվել են Ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք, իսկ «Դիլիջան ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի տարածքում ապօրինի որս կատարելու կասկածանքով հայտնաբերված «ՏՈԶ-120» տիպի որսորդական երկփող հրացանը, 31 հատ փամփուշտը և լուսարձակն առգրավված են։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի աշխատակիցների և Ոստիկանության Տավուշի մարզային ծառայողների հետ համատեղ միջոցառումները շարունակվում են։
16:10 - 26 նոյեմբերի, 2021