Երևանի քաղաքապետարան

Երևանի քաղաքապետարանը համայնքային ծառայություններ իրականացնող պետական մարմին, որի նպատակն ու խնդիրն ավագանու և քաղաքապետի լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացման, ինչպես նաև քաղաքացիական իրավահարաբերություններին ավագանու և քաղաքապետի մասնակցության ապահովումն է։ Երևանի քաղաքապետը և ավագանին քաղաքապետարանի միջոցով համակարգում Երևանի ենթակայության հիմնարկների, առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործունեությունը, կազմակերպում հանրապետական գործադիր մարմինների և դրանց՝ Երևանի տարածքային ծառայությունների հետ հարաբերությունները։

Քաղաքապետարանը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը դադարեցվում է ավագանու որոշմամբ։ 

Երեւանի քաղաքապետարանի եւ վարչական շրջանների աշխատակիցների աշխատավարձերը կբարձրանա. ավագանին հաստատեց |armtimes.com|

Երեւանի քաղաքապետարանի եւ վարչական շրջանների աշխատակիցների աշխատավարձերը կբարձրանա. ավագանին հաստատեց |armtimes.com|

armtimes.com: Երեւանի ավագանին հաստատեց Երեւանի քաղաքապետարանի եւ վարչական շրջանների աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացմանը վերաբերող ավագանու որոշման նախագիծը: Նախագծի հեղինակներն են Երեւանի ավագանու «Իմ քայլը» խմբակցության անդամ Լեւոն Հովհաննիսյանն ու «Իմ քայլը» խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը: Նախագիծը զեկուցող Լեւոն Հովհաննիսյանը նշեց, որ առաջարկվում է վերանայել Երեւանի քաղաքապետարանի եւ վարչական շրջանների աշխատակիցների աշխատավարձերի սահմանված թիվը: Սույն նախագծով առաջարկվում է բարձրացնել շուրջ 2000 աշխատակիցների աշխատավարձեր։ «Հարկ եմ համարում նշել, որ այս նախագծով ավագանու անդամների ստացած ամսական նվազագույն աշխատավարձի չափով (68000 դրամ) փոխհատուցման գումարը չի ավելանում»,-աաց նա: Նա նաեւ հավելեց՝ Երեւանի քաղաքապետարանի աշխատավարձերի և հավելավճարների ընդհանուր տարեկան ֆոնդը կազմում է մոտ 7մլրդ դրամ, եւ կարեւորեց նշել , որ այս նախագծով Երեւան քաղաքի բյուջեի վրա հավելյալ ծանրաբեռնվածություն չի ավելանում, քանի որ այն գումարները, որոնք վերջին տարիներին քաղաքապետարանի կողմից տրվել են պարգեւավճարի տեսքով փաստացի որպես հավելյալ աշխատավարձ, այսուհետ տրամադրվելու են որպես հիմնական աշխատավարձ: «Քանի որ գործող աշխատավարձերը չեն համապատասխանում ընթացիկ աշխատանքային շուկայի պայմաններին, եւ հաճախ թույլ չեն տալիս ներգրավել բարձրակարգ մասնագետներ, ուստի  այս նախագծով համայնքային աշխատակիցները կստանան ֆիքսված ավելի բարձր աշխավարձ: Իսկ պարգևավճարների վճարման պրակտիկան, որը շատ հաճախ չհիմնավորված էր եւ հանրության շրջանում այդքան էլ միանշանակ չէր ընդունվում կվերացվի, եւ հավելավճարներ կստանան միայն այն աշխատակիցները, որոնք իսկապես հավելյալ աշխատանք կկատարեն»,-եզրափակեց նա: Հովհաննիսյանի զեկույցից հետո, ավագանու անդամները քննարկեցին ու մտքերի փոխանակում իրականացրին: Շատերը կարծիք հայտնեցին, որ վերոնշյալ նախագծին արտահերթ նիստով օրակարգ բերելու անհրաժեշտություն չեն տեսնում ու դա անհասկանալի է իրենց համար: «» Մի քանի ժամ տեւած քննարկումներից հետո, ի վերջո հարցը դրվեց քննարկման: Որոշումն ընդունվեց՝ 34 կողմ, դեմ 2 ձեռնպահ ձայների արդյունքում:
13:35 - 29 հուլիսի, 2021
Կառավարությունը Երևանի քաղաքապետին լիազորեց հանրային գերակա շահի պայմանագիր կնքել |armenpress.am|

Կառավարությունը Երևանի քաղաքապետին լիազորեց հանրային գերակա շահի պայմանագիր կնքել |armenpress.am|

armenpress.am: Կառավարությունը լիազորեց Երևանի քաղաքապետին՝ Հայաստանի Հանրապետության անունից «Ջի էմ դեւելոփեր» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ կնքել Երևան քաղաքի Ամիրյան փ., 76-80, Փ. Բուզանդի 103-105 փ., հասցեներով սահմանափակված տարածքում սեփականության օտարման գործընթացի ընթացքում պետության և ձեռք բերողի իրավունքները, պարտականություններն ու պատասխանատվությունը սահմանող պայմանագիր: Որոշման հիմնավորման մեջ նշվում է, որ տվյալ տարածքի նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու համար անհրաժեշտ է «Ջի էմ դեւելոփեր» ՍՊԸ-ի հետ կնքել սեփականության օտարման գործընթացի ընթացքում պետության և ձեռք բերողի իրավունքները, պարտականություններն ու պատասխանատվությունը սահմանող պայմանագիր, քանի որ համաձայն օրենսդրության, եթե հասարակության և պետության կարիքների համար օտարվող սեփականություն ձեռք բերողը պետությունը չէ, ապա բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մաuին կառավարության որոշմանը կցվում է համապատաuխան ոլորտի պետական կառավարման մարմնի և ձեռք բերողի միջև կնքված պայմանագիրը: Եթե ձեռք բերողը Երևանի համայնքը չէ, և եթե oտարվող գույքը գտնվում է Երևան քաղաքի վարչական տարածքում, ապա ՀՀ կառավարությունն իրավունք ունի uույն մաuով նախատեuված պետության անունից պայմանագիրը կնքելու լիազորությունը` որպեu պատվիրակված լիազորություն, վերապահելու Երևանի քաղաքապետին: Այդ պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչելու մաuին կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից: Նշված տարածքի նկատմամբ արդեն իսկ ճանաչվել էր բացառիկ` գերակա հանրային շահ և տարածքի ձեռք բերող էր ճանաչվել «Լիդեր Մոբիլ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը: Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն «Ձեռք բերողը պարտավոր է մինչև բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մաuին կառավարության որոշմամբ uահմանված uեփականության oտարման գործընթացն uկuելու վերջնական ժամկետից oտարվող uեփականության uեփականատերերին և oտարվող uեփականության նկատմամբ գույքային իրավունքներ ունեցողներին պատշաճ ձևով ուղարկել uեփականության oտարման պայմանագրի (այuուհետ` oտարման պայմանագիր) նախագիծը»: Հաշվի առնելով, որ վերը նշված որոշումներով սահմանված օտարման գործընթացի վերջնաժամկետում տարածքում որոշ սեփականատերերի չեն ուղարկվել օտարման պայմանագրերի նախագծերը, Օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին կետի ուժով ՀՀ կառավարության նշված որոշումները չօտարված սեփականությունների մասով համարվել են անվավեր, իսկ «Լիդեր Մոբիլ» ՍՊԸ-ն ճանաչվել է սնանկ: ՀՀ կառավարությունը դեռ 2017-ին հավանություն է տրվել «Ջի էմ դեւելոփեր» ընկերության ներկայացրած՝ Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանում Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի և Մուշեղ Իշխանի անվան N 5 հիմնական դպրոցի միջանկյալ տարածքում բազմաբնակարան շենքի կառուցման ներդրումային ծրագրին: Նշված արձանագրային որոշմամբ ներդրումային ծրագիրը նախատեսվել է իրականացնել 2 /երկու/ փուլով. 1-ին փուլ՝ Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանում Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի և Մուշեղ Իշխանի անվան թիվ 5 դպրոցին հարակից 1278.07 քմ ընդհանուր մակերեսով տարածքում նախատեսվել է կառուցել բազմաբնակարան շենք, ինչպես նաև մոտ 955.69 քմ, հողամասի վրա ապամոնտաժել առկա շենքը և կառուցել Սոս Սարգսյանի անվան Համազգային թատրոնի (այսուհետ` Թատրոն) նոր շենք: 2-րդ փուլով նախատեսվել է Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանում, Ամիրյան փողոցի 76-80, Փ. Բուզանդի փողոցի 103-105 հասցեներով սահմանափակված տարածքում նախկին ձեռք բերող «Լիդեր Մոբիլ» ՍՊ ընկերության չիրականացրած քաղաքաշինական ծրագրի իրականացում՝ հասարակության և պետության կարիքների համար տարածքի իրացում: Պայմանագրերի կնքումից հետո հնարավոր կլինի նշված տարածքի նկատմամբ ճանաչել բացառիկ` գերակա հանրային շահ և ավարտին հասցնել քաղաքաշինական ծրագրի իրականացումը, որով մասնավոր ներդրումների հաշվին Երևանի կենտրոնից կվերանա կիuախարխուլ ոչ uեյuմակայուն, հիմնականում վթարային հանդիuացող բնակելի ֆոնդը, և Գլխավոր պողոտայի տվյալ հատվածում կարդիականացվի տարածքը, կամրացվեն կիրառական ենթակառուցվածքները, միաժամանակ կմեծանա տարածքի առևտրային և մշակութային նշանակությունը և կդառնա ներդաշնակ արդեն իսկ կառուցապատված հարակից տարածքներին:
13:00 - 29 հուլիսի, 2021
Հայկ Մարությանն այցելել է Երևանի բարեկարգվող այգիներ

Հայկ Մարությանն այցելել է Երևանի բարեկարգվող այգիներ

Երևանի քաղաքապետարանը բարեկարգման ծավալուն ծրագրեր է իրականացնում մայրաքաղաքի հանգստի գոտիներում: Աշխատանքների ընթացքին ծանոթացել է Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը: Ինչպես հայտնեցին Երևանի քաղաքապետարանի լրատվության վարչությունից, տարեկան ծրագրով ամբողջությամբ հիմնանորոգվում է շուրջ 3 հա տարածք զբաղեցնող «Նոր Արաբկիր» զբոսայգին՝ ժողովրդին առավել հայտնի «Մոլոկանի այգի» անունով: «Նոր Արաբկիր զբոսայգին երբևիցե չէր հիմնանորոգվել, այժմ մեծածավալ աշխատանքներ ենք սկսել: Մինչ աշխատանքներին անցնելը, կցանկանայի նշել, որ մասնավորի հետ բանակցությունների շնորհիվ կարողացել ենք այնպես անել, որ վերադարձնենք համայնքին ու սկսենք այս շինարարությունը: Աշխատանքներն ընթանում են ամբողջ ծավալով»,- ընդգծում է քաղաքապետը: Համալիր բարեկարգմամբ հանգստի գոտին կապահովվի ոռոգման նոր համակարգով ու արտաքին լուսավորության նոր ցանցով, կտեղադրվեն էներգախնայող ԼԷԴ լուսատուներ, կկառուցվեն թեքահարթակներ, կվերագործարկվեն շատրվաններն ու ջրթափները, կվերանորոգվի «Նոր Արաբկիր» հուշարձանը, կբարեկարգվեն ճեմուղիները: Այգին ապահովված կլինի նստարաններով, զրուցարաններով, կկառուցվեն սանհանգույցներ: Քանաքեռ ՀԷԿ թաղամասի զբոսայգում բարեկարգման ծրագիրն արդեն ավարտական փուլում է: Զբոսայգու ընդարձակ կանաչ գոտին ոռոգելու նպատակով կառուցվել է հատուկ ջրավազան և անցկացվել ճնշումային ոռոգման համակարգ: Բարեկարգվել են ճեմուղիները, կառուցվել են թեքահարթակներ, համերգային հարթակ, ավազածածկ խաղահրապարակ, հանգստի գոտին ապահովվել է ժամանակակից գեղարվեստական լուսավորությամբ, տեղադրվել են զրուցատաղավարներ, նստարաններ ու աղբամաններ: Իհարկե, նաեւ նոր ծառեր են տնկվել: Շրջայցի ընթացքում ծանոթանալով կատարված աշխատանքին՝ քաղաքապետ Մարությանը նաև մի շարք դիտարկումներ արեց: «Կան աշխատանքներ, որոնք պետք է շտկվեն: Այդ բոլոր դիտողություններն արել եմ և վարչական շրջանին, և մեր կանաչապատման կազմակերպությանը, և շինբարեկարգման վարչությանը: Իրենք այդ ուղղությամբ կաշխատեն, որ վերջնական՝ 100%-ով հանձնենք մեր բնակչությանը: Ընդհանուր առմամբ գոհ եմ, բավականին մեծ տարածք է և արդեն մարդիկ իրենց հանգիստն են վայելում այստեղ»,- ասում է Հայկ Մարությանը: Մարտիրոս Սարյանի անվան պուրակում ևս բարեկարգման փուլի վերջին շտկումներն են: Հանգստի այս գոտու նորոգումը հնարավոր դարձավ «Ակտիվ քաղաքացի» հարթակի շնորհիվ, երբ այն դարձավ հաղթող նախագծերից մեկը: Շուտով բնակիչների տնօրինմանը կհանձնվի ևս մեկ նոր հանգստի գոտի. Երևանը ժամանակակից հանրային սքեյթ-պարկ կունենա: Այն լինելու է Օղակաձև զբոսայգու տարածքում: Այս նախագծին զուգահեռ՝ քաղաքապետարանը նախաձեռնեց նաև զբոսայգու ամբողջ 6-րդ հատվածի բարեկարգումը, որը ևս ավարտական փուլում է:
10:51 - 29 հուլիսի, 2021
Էրեբունու հնագիտական պեղումներն ավարտվել են. Ժոնաթան Լաքոտին ու Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանին ներկայացրին աշխատանքները |armenpress.am|

Էրեբունու հնագիտական պեղումներն ավարտվել են. Ժոնաթան Լաքոտին ու Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանին ներկայացրին աշխատանքները |armenpress.am|

armenpress.am: Էրեբունի հնավայրում Էրեբունու հնագիտական պեղումներն ավարտելու կապակցությամբ Երևանի փոխքաղաքապետ Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանին և ՀՀ-ում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լաքոտին ներկայացվեցին 2021 թվականի առաքելության ուսումնասիրությունների արդյունքները: Մելքոմ Մելքոմյանն ու Լաքոտը շրջեցին հնավայրի տարածքում, ծանոթացան կատարված աշխատանքներին, այնուհետև ասուլիսով հանդես եկան: «Այս ծրագիրը Երևանի քաղաքապետարանի և Ֆրանսիայի կարևոր համագործակցություններից մեկն է: «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանը, լինելով մեր կարևորագույն հուշարձաններից, մեծ ուշադրության է արժանանում մեր կողմից: Ե՛վ այս ծրագրով, և՛ այլ նախաձեռնություններով մենք փորձում ենք խթանել արգելոց-թանգարանի զարգացմանը»,- նշեց Երևանի փոխքաղաքապետ Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը:   ՀՀ-ում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ժոնաթան Լաքոտն էլ ընդգծեց, որ այս ժառանգությունը բավական կարևոր է Երևանի  և ընդհանուր տարածաշրջանի պատմության համար: «Սա Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանում իրագործվող ժառանգության ոլորտում ընդհանուր մեծ ծրագրերի մաս է կազմում: Ֆրանսիան Հայաստանի հետ սկսելու է ժառանգության պահպանման համագործակցություն, քանի որ հայկական ժառանգությունը վտանգված է: Մենք ցանկանում ենք Հայաստանի կողքին լինել, որպեսզի պահպանենք այդ ժառանգությունն ու արժևորենք»,- նշեց Լաքոտը: Արգելոց-թանգարանի տնօրեն Միքայել Բադալյանն էլ շեշտեց, որ այս հնավայրը շատ կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ տարածաշրջանի հնագիտության ուսումնասիրության համար: «Այս ուսումնասիրությունների մասին տեղյակ են բազմաթիվ հնագետներ և ամենահեղինակավոր ուրարտագետների կողմից արժանացել են ամենաբարձր գնահատանքին»,- ասաց Բադալյանը:
14:52 - 28 հուլիսի, 2021
Երևանի քաղաքապետարանում աշխատավարձերի բարձրացումից հետո պարգևավճարների պրակտիկան կվերանա

Երևանի քաղաքապետարանում աշխատավարձերի բարձրացումից հետո պարգևավճարների պրակտիկան կվերանա

Երևանի ավագանու անդամ, «Իմ քայլը» խմբակցության քարտուղար Արմեն Գալջյանը հայտարարություն է տարածել՝ մանրամասներ ներկայացնելով Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձերը բարձրացնելու նախագծի վերաբերյալ: Արմեն Գալջյանը հայտնել է, որ իր գործընկեր, Երևանի ավագանու անդամ Լևոն Հովհաննիսյանի հետ շրջանառության մեջ են դրել Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացման ավագանու որոշման նախագիծ։ «Նախագծով առաջարկվում է բարձրացնել շուրջ 2000 աշխատակիցների աշխատավարձեր։ Հարկ եմ համարում նշել, որ այս նախագծով ավագանու անդամների ստացած ամսական նվազագույն աշխատավարձի չափով (68000 դրամ) փոխհատուցման գումարը չի ավելանում։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատավարձերի և հավելավճարների ընդհանուր տարեկան ֆոնդը կազմում է մոտ 7մլրդ դրամ, և կարևոր է նաև նշել , որ այս նախագծով Երևան քաղաքի բյուջեի վրա հավելյալ ծանրաբեռնվածություն չի ավելանում, քանի որ այն գումարները, որոնք վերջին տարիներին քաղաքապետարանի կողմից տրվել են պարգևավճարի տեսքով փաստացի որպես հավելյալ աշխատավարձ, այսուհետ տրամադրվելու են որպես հիմնական աշխատավարձ»,- մանրամասնել է Երևանի ավագանու անդամը։ Նրա խոսքով՝ քանի որ գործող աշխատավարձերը չեն համապատասխանում ընթացիկ աշխատանքային շուկայի պայմաններին, և հաճախ թույլ չեն տալիս ներգրավել բարձրակարգ մասնագետներ, քանի որ սահմանվել են դեռևս 2011 թվականին, այս նախագծով համայնքային աշխատակիցները կստանան ֆիքսված ավելի բարձր աշխատավարձ: Գալջյանը հավելել է, որ պարգևավճարների վճարման պրակտիկան, որը շատ հաճախ չհիմնավորված էր և հանրության շրջանում այդքան էլ միանշանակ չէր ընդունվում, կվերացվի, իսկ հավելավճարներ կստանան միայն այն աշխատակիցները, որոնք իսկապես հավելյալ աշխատանք կկատարեն։ «Այս կապակցությամբ հարկ եմ համարում ընդգծել, որ Երևանի ավագանու «Իմ քայլը» խմբակցությունը այս որոշման ընդունումից հետո բազմապատկելու է իր վերահսկողական լծակները քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների աշխատանքի նկատմամբ և հետևողական է լինելու, որպեսզի բացառվեն չհիմնավորած պարգևավճարների տրամադրումը»,- ասված է հայտարարության մեջ։
14:20 - 27 հուլիսի, 2021
Ես կտրականապես դեմ եմ, որ իմ աշխատավարձը բարձրանա․ եթե ավագանին որոշումը ընդունի, կհրաժարվեմ ավելացած գումարից և կստանամ նույն աշխատավարձը, ինչ ստացել եմ 2,5 տարվա ընթացքում՝ 415.000 դրամ․ Մարության

Ես կտրականապես դեմ եմ, որ իմ աշխատավարձը բարձրանա․ եթե ավագանին որոշումը ընդունի, կհրաժարվեմ ավելացած գումարից և կստանամ նույն աշխատավարձը, ինչ ստացել եմ 2,5 տարվա ընթացքում՝ 415.000 դրամ․ Մարության

Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը ֆեյսբուքյան էջում գրել է․ «Երևանի ավագանու մի խումբ անդամների նախաձեռնությամբ այս շաբաթ հրավիրվել է արտահերթ նիստ, որտեղ կքննարկվի  քաղաքապետարանի շուրջ 2000 աշխատակիցների աշխատավարձերի ավելացման հարցը։ Համակարգային առումով սա հնարավորություն կտա որակյալ կադրեր ներգրավել՝ քաղաքն ու քաղաքացիներին սպասարկելու համար: Բայց օրենքը պահանջում է այլ աշխատակիցների աշխատավարձի բարձրացման  համար բարձրացնել նաև քաղաքապետի աշխատավարձը: Ես արդեն առիթ ունեցել եմ այս առումով հայտնելու իմ դիրքորոշումը. հեղափոխության արդյունքում հանրային պաշտոն ստանձնած մարդը չպետք է ձգտի սեփական աշխատավարձի բարձրացմանը։ Ուստի, ես  կտրականապես դեմ եմ, որ իմ աշխատավարձը բարձրանա, այդ պատճառով չեմ մասնակցելու քվեարկությանը։ Իսկ եթե ավագանու քվեարկությամբ  որոշումը ընդունվի, կհրաժարվեմ այդ ավելացած գումարից և կստանամ նույն աշխատավարձը, ինչ ստացել եմ այս 2,5 տարվա ընթացքում, այսինքն, 415.000 դրամ: Ավելացած գումարը կուղղվի բարեգործության»:
10:42 - 27 հուլիսի, 2021
Դպրոցների կառավարման խորհուրդների նոր կարգի հաստատումից հետո 30-օրյա ժամկետում բոլոր դպրոցներում պետք է ձևավորվեին խորհուրդներ․ կարգը խախտվել է

Դպրոցների կառավարման խորհուրդների նոր կարգի հաստատումից հետո 30-օրյա ժամկետում բոլոր դպրոցներում պետք է ձևավորվեին խորհուրդներ․ կարգը խախտվել է

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Դումանյանի հրամանով ամիսներ առաջ հաստատվեց պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կառավարման խորհուրդների ձեւավորման նոր կարգը, որն ուժի մեջ մտավ 2021 թվականի ապրիլի 1-ից: Նոր կարգով դպրոցների կառավարման խորհուրդների համակարգում կտրուկ փոփոխություն է նախատեսվում: Մասնավորապես, ներմուծվում է դպրոցների միացյալ եւ առանձին խորհուրդների գաղափարը: Համաձայն կարգի` հանրակրթական ուսումնական հաստատության խորհուրդը ձեւավորվում է 3 տարի ժամկետով` իբրեւ առանձին հաստատության խորհուրդ` առնվազն 3000 բնակչություն ունեցող բնակավայրերում գործող դպրոցների դեպքում, իբրեւ միացյալ խորհուրդ` առավելագույնը երեք հաստատության համար: Առանձին խորհուրդը կազմվում է 9 անդամից, միացյալ խորհուրդը կարող է ունենալ առավելագույնը 19 անդամ: Խորհրդի անդամներին առաջադրում են ԿԳՄՍ նախարարը, լիազորված մարմինը (մարզպետարաններ, Երեւանի քաղաքապետարան), մանկավարժական եւ ծնողական խորհուրդները, տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարը: Դպրոցի մանկավարժական եւ ծնողական խորհուրդներն իրենց կազմից փակ քվեարկությամբ ընտրում են խորհրդի 2-ական անդամ, ընդ որում՝ նույն անձը խորհրդի կազմում չի կարող ընդգրկվել 2 անգամ անընդմեջ: Ըստ սահմանված  30-օրյա ժամկետում, սույն կարգի համաձայն, լիազոր մարմինը պետք է  կազմակերպի  և ապահովի խորհուրդի անդամների ընտրության գործընթացը: Այսպիսով, մայսի 1-ի դրությամբ գործընթացը բոլոր դպրոցներում պետք է ավարտված լիներ։  Կառավարման խորհուրդների ձեւավորման նոր կարգի, առաջացած խոչընդոտների վերաբերյալ Infocom.am-ը զրուցել է «Հակոբ Կոջոյան» կրթահամալիրի փոխտնօրեն, «Միասին կարող ենք» ՀԿ նախագահ Ռուզաննա Երեմյանի հետ։ Մեր զրույցում Երեմյանն ընդգծեց, որ նախնական տարբերակում խորհրդի այլ տարբերակ էր առաջարկվում՝ 3, 3, 3, այսինքն՝ երեք հոգի ներկայացնում էին ծնողական համայնքը, երեքը՝ ուսուցչական համայնքը, երեքը՝ լիազոր մարմինը։ Փոխտնօրենի խոսքով՝ կրթական ոլորտին անհրաժեշտ են փոփոխութուններ, բայց փոփոխություններ անելուց առաջ պետք է դաշտը նախապատրաստել, նախապատրաստել ամբողջ գործընթացը եւ հետո նոր կարգը դնել գործածության մեջ։ «Ըստ նախարարության մշակած եւ հաստատած կարգի՝ ապրիլի մեկից մինչեւ մայիսի մեկը պետք է ձեւավորվեին հանրակրթական դպրոցների կառավարման խորհուրդները, որոնք, ըստ իս, շատ կարեւոր գործառույթ ունեն դպրոցում։ Մայիսի մեկից բավականին երկար ժամանակ է անցել, բայց դեռ կան դպրոցներ, որոնք խորհուրդներ չունեն, ինչը, իհարկե, խնդիր է առաջացնում, որովհետեւ կան դպրոցներ, որտեղ պետք է մրցույթներ հայտարարվեն, կան դպրոցներ, որոնք ամռան ընթացքում ունեն կարիքներ, որոնք պետք է բավարարվեն, կան խնդիրներ, որոնք պետք է լուծվեն, եւ դրա համար անշուշտ խորհուրդների համաձայնությունը, հավանությունը անհրաժեշտ է, որպեսզի դպրոցը կարողանա դիմել լիազոր մարմնին՝ ֆինանսական որեւէ գործարք իրականացնելու համար։ Քանի որ ամառվա ամիսները դպրոցների համար դադարի ժամանակ են, ե՛ւ դպրոցական շենքը, ե՛ւ ուսումնամեթոդական նյութերը պետք է հենց ամռանը պատրաստել՝ սեպտեմբերի մեկից երեխաներին ավելի լավ պայմաններով դիմավորելու համար․ այս դեպքում, կարծում եմ, այդ աշխատանքները խոչընդոտվում են»,- հավելեց Երեմյանը։ Վերջինիս խոսքով՝ դպրոցները կանգնած են լուրջ խնդրի առջեւ, եւ անգամ այն դեպքում, երբ չի բարձրաձայնում, միեւնույն է՝ խնդիրը կա, իսկ այս իրավիճակը խանգարում է դպրոցների բնականոն աշխատանքին։ Այն հարցին, թե նախապես ի՞նչ քայլեր պետք է արվեին, որպեսզի կարգի հաստատումից հետո դպրոցները նման խնդրի առաջ չկանգնեին, Երեմյանը շեշտեց, որ, իր կարծիքով, նախարարությունը այստեղ շատ մեծ բացթողում ունի, որովհետեւ ինքն է մշակել կարգը, եւ պետք է հաշվի առնեին ռիսկերը․ առանց դրանք հաշվի առնելու, գնահատելու, կարգը չպետք է դրվեր շրջանառության մեջ։ Երեմյանի խոսքով պետք է հաշվի առնվեին նաև ռիսկերը,  որպեսզի ժամկետները չխախտվեին։ Գործընթացը պետք է ավարտված լիներ մայիսի 1-ին, այնինչ այն հուլիս ամսվա դրությամբ ավարտված չէ։  «Ըստ մեր ունեցած տեղեկության՝ շատերին են դիմում, ու շատ քաղաքացիներ՝ ե՛ւ նախարարության աշխատակիցներ, ե՛ւ այլ գերատեսչությունների աշխատակիցներ հրաժարվում են խորհուրդներում աշխատել, որովհետեւ դա հասարակական աշխատանք է։ Այդ դեպքում, եթե բավարար քանակը եւս վեց ամիս չհավաքվի, ինչպե՞ս են աշխատելու դպրոցները։ Ի վերջո, դպրոցը չի կարող ամիսներով սպասել, ինքնահոսի աշխատել։ Եթե մենք գնում ենք ինստիտուցիոնալ խնդիրների լուծմանը, գնում ենք օրենքը պաշտպանելու գաղափարի հետեւից, ապա, կարծում եմ, որ առաջին հերթին նախարարությունը պետք է այդ կարգը պահեր։ Իր մշակած կարգը խախտել եւ դպրոցներից կամ այլ կրթական հաստատություններից պահանջել, որ վերջիններս կարգին հետեւեն, ճիշտ չէ, կրթության ոլորտում չպետք է այդպես աշխատել»,- մանրամասնեց մեր զրուցակիցը, որի կարծիքով, սակայն, կառավարման խորհուրդների ձեւավորման կարգի փոփոխությունն իսկապես անհրաժեշտ էր։ Նախկինում խորհրդի անդամներն ութն էին, եւ տնօրենի ընտրության ժամանակ ձայների հավասար բաժանման դեպքում վերջնական որոշում կայացնում էր լիազոր մարմինը, եւ այդտեղ խնդիր էր առաջանում․ շատ հաճախ խորհրդի անդամները որոշումը համարում էին սուբյեկտիվ։ Կառավարման խորհրդում ինն անդամի ներգրավման որոշումը պայմանավորված է նաեւ նրանով, որ ձայների հավասարաչափ սկզբունքը կխախտվի, օրինակ, տնօրենների ընտրությունների դեպքում խնդիրը կստանա տեղային լուծում։ Երեմյանի կարծիքով, սակայն, փոփոխությունից հետո դպրոցի դերը պետք է ավելի բարձրացվեր, որովհետեւ դպրոցը կենդանի օրգանիզմ է։ «Գերատեսչություններից եղել են պատասխաններ, որ աշխատանքը շատ է, չեն հասցնում, եղել են պատճառներ, որ ուղղակի մարդկանց թիվը չեն հասցնում ապահովել, մարդիկ հրաժարվում են հասարակական հիմունքներով աշխատել, եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ դա մեր՝ դպրոցում աշխատող, դպրոցական կյանքով ապրող անձանց, տնօրեններ, կոլեկտիվների խնդիրը չէ, որովհետեւ եթե խնդիրը դրվեր ինստիտուցիոնալ լուծման, այսինքն՝ ունենայինք համապատասխան թվով անձինք, նախապես համաձայնեցվեր այդ անձանց հետ, ստանային նրանց համաձայնությունը, որ պատրաստ են հասարակական գործունեություն ծավալել, հետո նոր գործածության մեջ դնել կարքը, ապա խնդիրներ չէին առաջանա։ Կարծում եմ, որ հարցը պետք է շատ արագ լուծում ստանա, բայց եթե այդպես չլինի, ուրեմն կստացվի, որ այն արժեքները, որոնք մենք կրում ենք՝ օրենքի գերակայության մասին, օրենքին հետեւելու մասին, մենք ինքներս խախտում ենք։ Ես, կրթության ոլորտում դեմ եմ նման մոտեցմանը, որովհետեւ կրթությունը ամեն ինչի հիմքն է, հասարակության ամենանուրբ զգայարանները անցնում են դպրոցներով»,- եզրափակեց կրթահամալիրի փոխտնօրենը։ Հուլիսի 9-ին  ԿԳՄՍ նախարարությունից ստացած պատասխանի մեջ նշվում է, որ փոփոխությունից հետո ՀՀ բոլոր հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ձեւավորվել են կառավարման նոր խորհուրդներ՝ 3 տարի ժամկետով։ Կառավարման խորհուրդների ձեւավորման գործընթացն իրականացվել է կարգի պահանջների համաձայն։ Հարցման պատասխանի մեջ, մասնավորապես, ասված է․ «Նախարարության ենթակայության հաստատությունների խորհուրդների ձեւավորման աշխատանքներն ավարտված են, իսկ մարզային եւ Երեւանի քաղաքապետարանի ենթակայության հաստատությունների առանձին խորհուրդներում ԿԳՄՍ նախարարն առաջադրել է մեկական, իսկ միացյալ խորհուրդներում՝ երկուական անդամ»։  Երեւանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող հաստատությունների կառավաման խորհուրդների ձեւավորման վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու համար հարցում ուղարկեցինք նաեւ Երեւանի քաղաքապետարան։ Նախորդ շաբաթ մեզ տրված պատասխանում նշված է, որ Երեւանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող դպրոցներում կոլեգիալ կառավարման մարմինների՝ խորհուրդների ձեւավորումը ընթացքի մեջ է, առանձին դպրոցների խորհուրդներ չեն ձեւավորվել, քանի որ խորհուրդների անհատական կազմերի հաստատումն իրականացվելու է ըստ Երեւանի վարչական շրջանների՝ Երեւանի քաղաքապետի միասնական որոշմամբ: Դպրոցների խորհուրդների ձեւավորման գործընթացի ավարտը նախատեսվում է առաջիկա օրերին, քանի որ արդեն շրջանառության են ներկայացված Երեւանի քաղաքապետի համապատասխան որոշումների նախագծերը: Գործընթացի ավարտի վերաբերյալ քաղաքապետարանից նոր տեղեկություն ստանալ չհաջողվեց։ Քաղաքապետարանի հասարակայնության հետ կապերի բաժնից մեր հարցերին ի պատասխան ընդգծել էին, որ խորհուրդների ձեւավորման գործընթացում հիմնական խնդիրները վերաբերել են անդամների ներգրավմանը, քանի որ Երեւանի քաղաքապետարանը խորհուրդների անհատական կազմի ձեւավորման գործընթացում հիմնականում առաջնորդվել է համայնքային ծառայողների, քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող հաստատությունների, հասարակական ոլորտում գործունեություն ծավալող անձանց ընդգրկման համամասնության ապահովման սկզբունքով:  Դպրոցների խորհուրդների անդամների ներգրավման նպատակով քաղաքապետարանը գրություններ է ուղղել ինչպես քաղաքապետարանի ստորաբաժանումների եւ վարչական շրջանների ղեկավարներին, այնպես էլ հասարակական կազմակերպություններին, արդյունքում՝ պատրաստակամություն հայտնած անձինք հնարավորինս ներգրավվել են տարբեր դպրոցների խորհուրդների կազմերում: Խորհուրդներին անդամակցելու առաջարկ ստացած եւ հրաժարված անձանց վերաբերյալ վիճակագրություն չի վարվել: Ասպրամ Փարսադանյան
18:34 - 21 հուլիսի, 2021
Երևանյան բակերը հերթով բարեկարգվում են

Երևանյան բակերը հերթով բարեկարգվում են

Երևանյան բակերում այս օրերին ընթացող բարեկարգման աշխատանքները մեկ նպատակ ունեն՝ հարմարավետ միջավայր ապահովել բնակիչների համար: Գործընթացն ավելի արդյունավետ է դառնում, երբ հենց համայնքի բնակիչներն են իրենց իսկ շրջակայքի բարեկարգման գաղափարներ տալիս: Երևանի քաղաքապետարանի գործարկած «Ակտիվ քաղաքացի» հարթակը լավ հնարավորություն էր բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր Երևանի զարգացման իրենց առաջարկներն ունեին. ծրագրեր, որոնք այսօր արդեն կյանքի են կոչվում: Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Երևանի քաղաքապետարանը: «Մենք ընտանիքով որոշեցինք մասնակցել նախագծին. սկզբից քննարկեցինք մի քանի տարբերակներ, բայց կանգ առանք «Հաղթանակ» թաղամասում մարզադաշտ կառուցելու և ԼԷԴ լուսավորության վրա: Ակտիվ հաղթանակցիների ակտիվ քվերակության շնորհիվ երկու ծրագրերն էլ հաղթող դուրս եկան: Այժմ արդեն տրվել է մեկնարկը»,- նշում է «Ակտիվ քաղաքացի» նախագծի հաղթող Շուշանիկ Ղևոնդյանը: «Հնարավորություն էր տրվում բոլոր երևանցիներին իրենց լուման ունենալ Երևանի զարգացման գործում: Ես և ընկերս՝ Արթուր Մարոնյանը, փորձեցինք անմասն չմնալ. կազմեցինք նախագիծը, հանդիպեցինք բնակիչների հետ, արժանացանք նրանց հավանությանը, որը հետագայում նրանք դրսևորեցին իրենց քվերակությամբ: Ինչո՞ւ ընտրեցինք Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանը, քանի որ մշտապես ունեցել ենք այն համոզմունքը, որ վարչական շրջանները պետք է զարգանան համաչափ»,- նշում է «Ակտիվ քաղաքացի» նախագծի հաղթող Տարոն Միրոյանը: Երևանի քաղաքապետարանի ընթացիկ ծրագրերով ևս վարչական շրջաններում հանգստի գոտիներ են ստեղծվում և բարեկարգվում են բակերը: Նախագծերի հիմքում դրված է համաչափ զարգացման սկզբունքը: «Դավթաշենում այս տարի բարեկարգելու ենք բակային 3 տարածք և ամենամեծ ծրագիրը, որ այս տարի իրականացնելու ենք նոր ֆուտբոլի դաշտի կառուցումն է: Նախագիծը բաղկացած է երկու փուլից: Հաջորդ փուլում նույն վայրում կառուցելու ենք բասկետբոլի դաշտ և վազքուղի»,- ասում է Երևանի Դավթաշեն Վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ Սաշա Կատվալյանը: «Այս տարվա քաղաքային ծրագրով ամբողջությամբ վերանորոգվել է 11-րդ փողոցի հարակից այգին՝ մոտ 5000 քմ: Ամբողջությամբ սալիկապատվել է, նոր ԼԷԴ լուսատուներ են դրվել, նստարաններ, երեխաների համար խաղահրապարակներ են կառուցվել»,- ասում է Երևանի Նուբարաշեն վարչական շրջանի ղեկավար Անդրանիկ Գասպարյանը: «Ամենամեծ ծավալի բակային բարեկարգման ծրագրերն են իրականացվում այս տարի Կենտրոն վարչական շրջանում: Եվ, հաշվի առնելով այն միջավայրը, որն առկա է կենտրոնի բակերում. բնակիչների, հարևանների միմյանց հետ շփվելու տաղավարային, բակային զբոսանքները, մենք առավելագույն պայմաններ ենք փորձում ապահովել բնակիչների համար»,- նկատում է Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Ավետ Պողոսյանը: Ավտոտնակների փոխարեն խաղահրապարակներ. այս մոտեցումն արդեն մեծ կիրառում է գտել տարբեր վարչական շրջաններում: Բնակիչների հետ տարվող բանակցությունների շնորհիվ ավտոտնակներով կամ ինքնակամ կառույցներով տարիներ շարունակ զբաղեցված տարածքները բարեկարգվում են և հանձնվում բնակիչների տնօրինմանը: «Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանում այս տարի նախատեսել ենք բարեկարգել բակային 3 տարածք: Բակերը վերակառուցվում են հիմնականում ավտոտնակների, ցանկապատ տարածքների հաշվին: Ձգտում ենք, որ երեխաների և տարեց մարդկանց հանգիստը լավ կազմակերպվի»,- ասում է Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ղեկավար Կարեն Հակոբյանը: «Արդեն երկրորդ տարին է՝ շարունակում ենք այս նախաձեռնությունը: Անցած տարի էլ ենք ունեցել բակեր, որոնք ավտոտնակներից ազատել ենք, և այսօր հանգստի հարմարավետ գոտիներ են այդ տարածքներում: Այս տարի ևս 4-5 բակ ենք վերանորոգում: Ընտրում եմ ամենավատ ամենավատ, ամենաանբարեկարգ բակերը և ամենախիտ ավտոտնակներով լցվածները»,- նշում է Երևանի էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավար Արման Աբրահամյանը: Համայնք-մասնավոր հատված համագործակցության բազմաթիվ օրինակներ կան. սոցիալական պատասխանատվության սկզբունքը կիրառում է գտել նաև հանգստի գոտիների ստեղծման գործում: Ներքին Չարբախը շուտով հանգստի հարմարավետ գոտի կունենա: «Ես այստեղ եմ դպրոց գնացել, իմ ընկերներն այստեղ են, իմ ծնողներն այստեղ են ապրում, մի խոսքով՝ իմ սիրտն ու հոգին Ներքին Չարբախին է կապված: Ոչ մեկս հավիտյան չենք ապրում, բայց մեր անունը հավիտյան թողնում ենք գործով: Իմ մարզիչն ասում է. «Ոչ մի բան ավելի հին չի, քան երեկվա հաջողությունը»: Մարդ պետք է մի բան թողնի, որ այդ հաջողությունը միշտ պահպանվի»,- ընդգծում է բռնցքամարտիկ, Երևանի պատվավոր քաղաքացի Արթուր Աբրահամը: «Մասնավորի հետ համագործակցելով՝ համայնքն էլ ավելի շուտ կզարգանա և էլ ավելի առաջ կգնանք: Եվ, որ ամենակարևորն է, հողատարածքը պատկանում էր Արթուր Աբրահամին, որը նա նախկինում գնել էր և այդ տարածքը չօգտագործեց ուրիշ նպատակներով, այլ ծառայեցրեց համայնքին, բնակչությանը»,- նկատում է Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավար Ռազմիկ Մկրտչյանը: Քաղաքային իշխանության ուղենիշն է՝ Երևանը դարձնել անվտանգ, առողջ, ապրելու, գործելու և հանգստի համար հարմարավետ կենսամիջավայր, իսկ այցելուների համար՝ գրավիչ ճամփորդական ուղղություն: Բոլոր այս նախաձեռնությունների մեկնարկը տրված է, դրանց հաջողությամբ կյանքի կոչելու հիմքում էլ դրված է բնակիչների հետ աշխույժ համագործակցությունը:
15:48 - 19 հուլիսի, 2021
Ինչպե՞ս է եղել, որ վարչական շրջանների աշխատակիցները, ղեկավարները, համապատասխան հսկողություն իրականացնող մարմինները չեն նկատել ինքնակամ շինությունները, և նոր ապօրինություններ են եղել․ Դավիթ Խաժակյան |tert.am|

Ինչպե՞ս է եղել, որ վարչական շրջանների աշխատակիցները, ղեկավարները, համապատասխան հսկողություն իրականացնող մարմինները չեն նկատել ինքնակամ շինությունները, և նոր ապօրինություններ են եղել․ Դավիթ Խաժակյան |tert.am|

tert.am: Իմ ու Հայկ Մարությանի առաջին աշխատանքային քննարկումը տեղի է ունեցել ինքնակամ շինության վերաբերյալ, և այն ժամանակվանից էլ մեր դիրքորոշումն այն էր, որ ինքնակամ շինությունները, առավել ևս համայնքային հողի վրա՝ հողազավթման միջոցով կառուցված, աներկբայորեն պետք է քանդվեն։ Այս մասին Երևանի ավագանու նիստին հայտարարեց ավագանու «Լույս» խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը։«Մեր դիրքորոշումն այս առումով անփոփոխ է, և հատկապես այն դեպքերում, երբ զավթվում են մայթեր, կանաչապատ տարածքներ, մենք որևէ կերպ չպետք է խնայենք, փորձենք տարբեր պատճառաբանություններ փնտրել, օրենքի բացերով բացատրել որևէ տեսակ անգործություն, որովհետև դա բերելու է շղթայական ռեակցիայի, որը մենք տեսանք Աջափնյակ վարչական շրջանում, երբ հայտնված 1-2 ինքնակամ շինությունները կամ կրպակները բերեցին մյուսների ավելացմանը»,- ասաց նա՝ նշելով, թե կարծում են, որ նմանատիպ շինությունների քանդման իրավակարգավորումը ճիշտ է։ «Մենք պետք է կարողանանք օպերատիվորեն կանխել դա, և քանդման սկսված գործընթացը շատ հստակ ուղերձ է այն մարդկանց, որոնք փորձում են հողազավթման միջոցով նման բան իրականացնել․ ուղերձ է, որ կառուցած գույքը ապօրինի է, և եթե անգամ կան որոշակի իրավական հնարավորություններ՝ դրանց գործունեությունը երկարաձգելու համար, քաղաքապետարանն ամեն ինչ պետք է անի, որ րոպե առաջ այդ ապօրինությունը կանխվի»,- ասաց նա՝ նշելով նաև, թե ապօրինի շինությունների՝ վերջին շրջանի քանդման գործընթացը թեև ողջունելի է, սակայն հարց է առաջացնում:
14:41 - 13 հուլիսի, 2021
Երևանի ավագանին նոր որոշում ընդունեց համայնքային տարածքում կառուցված ինքնակամ շինությունների վերաբերյալ |armenpress.am|

Երևանի ավագանին նոր որոշում ընդունեց համայնքային տարածքում կառուցված ինքնակամ շինությունների վերաբերյալ |armenpress.am|

armenpress.am: Երեւանի ավագանին հուլիսի 13-ի արտահերթ նիստի ժամանակ որոշում կայացրեց փոփոխություն կատարել Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբեր 23-ի «Երևան քաղաքի սեփականություն հանդիսացող գույքը օգտագործման տրամադրելու և օտարման 2021 թվականի ծրագրի վերաբերյալ» որոշման մեջ, համաձայն որի Երևանի քաղաքապետն իրավասու է դառնում քանդել համայնքային հողամասում կառուցված ինքնակամ շինությունը: Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի Իրավաբանական վարչության պետի պաշտոնակատար Տարոն Մարգարյանը հայտնեց, որ «ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 188-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասում գտնվող ինքնակամ կառույցի նկատմամբ ճանաչվում է պետության կամ համայնքի սեփականությունը` անկախ նրանից, թե ով է այն կառուցել: Ինքնակամ կառույցների օտարման կամ օգտագործման տրամադրելու հետ կապված հարաբերությունները ենթակա են կարգավորման Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մայիսի 18-ի N912-Ն որոշմանը համապատասխան: Այսպիսով, Երևան համայնքի ավագանին ինքնակամ կառույցների տնօրինման հետ կապված սեփական կարգ չի սահմանել և որոշել է, որ այն պետք է կարգավորվի ՀՀ կառավարության 18.05.2006 թվականի N912-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով»,- նշեց Մարգարյանը և հավելեց, որ ներկայում առաջարկվում է Երևան քաղաքի ավագանու քննարկվող որոշումից նշված կարգավորումները հանել և ինքնակամ կառույցների տնօրինումն իրականացնել Երևան քաղաքի ավագանու որոշմամբ համայնքային այլ գույքերի տնօրինման համար սահմանված ընդհանուր կարգով: Մարգարյանը շեշտեց, թե անհրաժեշտ է նաև ամրագրել, որ Երևանի քաղաքապետը իրավասու է քանդելու համայնքի սեփականությունը հանդիսացող հողամասում կառուցված ինքնակամ շինությունը՝ անկախ դրա օրինականացման ենթակա լինելու հանգամանքից: «Քաղաքապետարանի կողմից ինքնակամ շինությունը օտարելու դեպքում նախապատվությունը չի տրվելու այդ շինությունը կառուցած անձին: Խոսքն այս կարգավորումներով այն ինքնակամ կառույցների մասին է, որոնց վերաբերյալ մինչև հունվարի 31-ը օրինականացման դիմումներ չեն ներկայացվել: Այսինքն՝ ստացվում է, որ համայնքային տարածքում անձի ինքնակամ կառուցած շինությունն ամբողջությամբ դառնում է համայնքի սեփականություն»,- նշեց Տարոն Մարգարյանը: «Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցության ավագանու անդամ Միքայել Մանրիկյանը մի նկատառում արեց, որ համայնքային տարածքում ինքնակամ շինություն կառուցած քաղաքացու իրավունքները ոտնահարվում են: «Ճիշտ է քաղաքացին զանցանք է գործել՝ կառուցելով ինքնակամ շինություն, սակայն ստացվում է այնպես, որ այս նախագծով մենք ոտնահարում ենք տվյալ անձի իրավունքները: Այստեղ կոռուպցիոն ռիսկեր նույնպես նկատում եմ՝ օտարման հետագա գործողությունների, թե՛ աճուրդի, թե՛ վարձակալության հետ կապված: Կարծում եմ, այս որոշումն ընդունելուց հետո մենք բախվելու ենք բազմաթիվ իրավական գործընթացների, և անհրաժեշտ էր, որպեսզի մենք այս հարցը քննարկեինք սեպտեմբերի 14-ին կայանալիք ավագանու հերթական նիստի ժամանակ»,- ասաց Մանրիկյանը: Տարոն Մարգարյանն ի պատասխան նկատեց, որ նախագիծը համապատասանում է օրենքին ու չի հակասում: Դատական գործընթացների վերաբերյալ էլ նշեց, որ ցանկացած հայցադիմում ներկայացվելու դեպքում դա կքննարկվի, համայնքն էլ խնդիրներ չի ունենա, նախագիծը խորապես ուսումնասիրված է: Որոշումն ընդունվեց 39 «կողմ» և 2 «ձեռնպահ» ձայներով:
13:37 - 13 հուլիսի, 2021
Հունիս ամսվա ընթացքում Երևան քաղաքում հայտնաբերվել և արձանագրվել է  149 ապօրինի շինարարության իրականցման դեպք, որից 50-ը քանդվել են․ քաղաքապետարան

Հունիս ամսվա ընթացքում Երևան քաղաքում հայտնաբերվել և արձանագրվել է 149 ապօրինի շինարարության իրականցման դեպք, որից 50-ը քանդվել են․ քաղաքապետարան

Երևանի ավագանու հունիսի 22-ի նիստի ընթացքում քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, անդրադառնալով այն հարցին, որ Աջափնյակ վարչական շրջանում օրեցօր ավելանում են ապօրինի կրպակներն ու շինությունները, նշեց՝ Աջափնյակում ապօրինի շինարարության հարցում գործում է հանցավոր խումբ, և այնտեղ ներգրավված են պետական մարմիններից, դատական համակարգից բազմաթիվ մարդիկ, թաղային հեղինակություններ։ Մարուքյանը նաև տեղեկացրեց, որ քաղաքապետարանը դիմել է ԱԱԾ, Գլխավոր դատախազություն, Ոստիկանություն։ Աջափնյակ վարչական շրջանի բնակիչներից մեկն Infocom-ին հայտնել է, որ իրենք նամակով դիմել են պատկան մարմիններին՝ ներկայացնելով առաջ եկած խնդիրը։ Նամակում բնակիչները պատմել են, որ հունիսի 21-ի դրությամբ Աջափնյակի Հալաբյան-Մարգարյան փողոցների՝ հանրային տարածք հանդիսացող հատվածներում վերջին մեկ ամսում տեղադրվել է շուրջ 20 ապօրինի շինություն։ Շինությունները տեղադրվել են գիշերը։ Իրենց դիմումով բնակիչները պահանջում են հեռացնել այս ապօրինի կառույցները, գտնել ու պատասխանատվության ենթարկել հանրային տարածքների զավթմամբ զբաղվող անձանց, ոստիկանական վերահսկողություն սահմանել նշված փողոցներում՝ ընթացիկ և հնարավոր նոր զավթումը կանգնեցնելու ու կանխելու նպատակով։ Հղում անելով քաղաքապետի այն խոսքին, թե Աջափնյակում բանդա է գործում, բնակիչները նշել են՝ սա ահազանգ է այն մասին, որ իրենք պաշտպանված չեն և գտնվում են զինված խմբակների հարձակման ներքո։ «ՀՀ կառավարությունը և ոստիկանությունը պետք է անհապաղ կարգի հրավիրեն նշված խմաբկենրին և մեկուսացնեն հանրությունից՝ հնարավոր վտանգը կանխելու նպատակով»,- ասված է բնակչների նամակում։ Հունիսի 23-ից Երևանի քաղաքապետի կարգադրությամբ մի շարք հասցեներում սկսեցին ապամոնտաժվել ապօրինի շինություններ: Նույն օրը ինքնակամ կառուցված կրպակներ քանդվեցին նաև Շենգավիթ վարչական շրջանում:  Infocom.am-ի հարցմանն ի պատասխան՝ Երևանի քաղաքապետարանի հասարակայնության հետ կապերի բաժնից հայտնել են, որ ցանկացած ինքնակամ շինություն օրենքով սահմանված ընթացակարգով ենթակա է քանդման, քաղաքապետարանն այդ հարցում վճռական է և առաջնորդվելու է օրենքով: Իսկ դատական գործընթացի ծավալման դեպքում շինության ճակատագիրը որոշվելու է կայացված վճռի հիման վրա։ «Իրավապահ մարմինների հետ համագործակցությունը մշտական է: Վերջիններս քաղաքապետարանի համապատասխան ստորաբաժանումների հետ ապահովում են հասարակական կարգը, ինչպես նաև, ըստ անհրաժեշտության, համագործակցում են այլ ուղղություններով: Քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների համապատասխան ստորաբաժանումները իրենց լիազորությունների շրջանակում իրականացնում են օրենքով նախատեսված բոլոր գործառույթները, այդ թվում ՝ վարչական տուգանքների կիրառումը: Առանձին դեպքերում, այո՛, հարուցվել են քրեական գործեր, որոնց մասին այլ տեղեկություն հնարավոր չէ փոխանցել»,- ասված է քաղաքապետարանի պատասխանում։ Քաղաքապետարանից հայտնում են նաև, որ հունիս ամսվա ընթացքում Երևան քաղաքում հայտնաբերվել և արձանագրվել է թվով 149 ապօրինի շինարարության իրականցման դեպքեր, որից թվով 34 դեպք նույն ժամանակահատվածում արձանագրվել է Աջափնյակ վարչական շրջանում։ Ապօրինի շինությունների քանդման և հողազավթումների վերացման ընդհանուր դեպքերի քանակը կազմում է թվով 50 դեպք, այդ թվում՝ միայն Աջափնյակ վարչական շրջանում թվով 33 դեպք։  Ստորև ներկայացնում ենք քաղաքապետարանի տրամադրած թվային տվյալները՝ վերջին եռամսյակում (փետրվարի 28-ից մայիսի 28-ն ընկած ժամանակահատվածում)  Երևանի վարչական շրջաններում հայտնաբերված ապօրինի շինությունների կառուցման ու հողազավթումների և դրանց քանդման վերաբերյալ։ Յուրքանաչյուր գրաֆիկի ներքին հատվածում նշված է, թե որ ժամանակահատվածին են վերաբերում տվյալները։   Ասպրամ Փարսադանյան    
12:53 - 12 հուլիսի, 2021