Կառավարությունը որոշեց հանրակրթական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին, ինչպես նաև մանկապատանեկան մարզադպրոցներին, մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաներին և այլ մարզական հասարակական կազմակերպություններին գույքով ապահովելու նպատակով 2019 թվականի պետական բյուջեի հարկային եկամուտներից կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը 2019 թվականին հատկացնել 523 մլն 400 հազար դրամ։