Վիճակագրական կոմիտե

Վիճակագրական կոմիտեն «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված պետական մարմին է, որն իր լիազորություններն իրականացնելիս անկախ է: Վիճակագրական կոմիտեն ՀՀ պաշտոնական վիճակագրության գլխավոր արտադրողն է եւ համակարգում է ազգային վիճակագրական համակարգում պաշտոնական վիճակագրության մշակմանը, արտադրությանը եւ տարածմանն ուղղված ողջ գործունեությունը, բացառությամբ ՀՀ կենտրոնական բանկի:

Կոմիտեի հիմնական առաքելությունն է հավաքագրել եւ հրապարակել վիճակագրական տվյալներ կառավարության եւ հասարակության օգտագործման համար։ Կարեւորագույն նպատակներից է սպառողներին շուկայի պահանջարկին համապատասխան վիճակագրական արտադրանքի տրամադրումը։ Ծառայության հիմնական խնդիրներն են՝

  • տնտեսական եւ հասարակական գործընթացների ու դրանց արդյունքների վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվության համակարգի կազմակերպումը, պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, իրավաբանական անձանց, հիմնարկներին ու միջազգային կազմակերպություններին, ինչպես նաեւ հանրությանը սահմանված կարգով տեղեկատվությամբ ապահովումը,
  • միջազգային կազմակերպությունների կողմից ընդունված չափանիշներին համապատասխան վիճակագրության միասնական մեթոդաբանության ապահովումը,
  • պետական վիճակագրական ռեգիստրի վարումը,
  • վիճակագրական աշխատանքների կազմակերպման համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական եւ սոցիալական տեղեկատվության դասակարգիչների վարումը,
  • վիճակագրական տեղեկատվության աղբյուր հանդիսացող փաստաթղթերի ձեւերի մշակման համակարգումը,
  • միջգերատեսչական տեղեկատվական ռեսուրսների համադրելիության նպատակով պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, ինչպես նաեւ պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրում նշված կազմակերպություններին՝ վիճակագրական տեղեկատվության սեփական բազաներ ստեղծելու աջակցությունը,
  • պետական ամփոփ վիճակագրական տեղեկատվության մատչելիության ապահովումը,
  • մարդահամարների անցկացումը:


Կոմիտեի նախագահն է Ստեփան Մնացականյանը, տեղակալը՝ Լեւոն Միրզոյանը, խորհդրականաը՝ Ջուլիետտա Միրզոյանը։

Կանայք Հայաստանի աշխատուժի 52%-ը  չեն. ազգային տվյալներ

Կանայք Հայաստանի աշխատուժի 52%-ը չեն. ազգային տվյալներ

Օրեր առաջ սոցիալական ցանցերում լայն քննարկումների առիթ դարձավ մի վիճակագրություն, ըստ որի՝ աշխատուժում կանանց ներգրավվածությամբ Հայաստանը 180 երկրների մեջ առաջինն է։ Ըստ տարածվող ինֆոգրաֆիկայի՝ 2022 թվականին Հայաստանի աշխատուժի 52,76%-ը կանայք են եղել։ Երկրորդ հորիզոնականում Թուրքմենստանն է 52,61%-ով, իսկ առաջին եռյակը եզրափակում է աֆրիկյան Բուրունդի պետությունը՝ 51,96%-ով։ Այս վիճակագրությունն ամփոփել և սանդղակով հրապարկել էր ամերիկյան Qualtrics փորձի կառավարման (experience management) ընկերության թիմը։ Համեմատության համար նշենք, որ ըստ այս ցուցանիշների՝ աշխատուժում կանանց ներգրավվածության տոկոսի աշխարհի միջին ցուցանիշը 39,49% է։  Qualtrics-ի հրապարակման մեջ որպես տվյալների աղբյուր՝ նշվում է Համաշխարհային բանկի Համաշխարհային զարգացման ցուցանիշների տվյալների շտեմարանը։ Իսկ այս շտեմարանում նշված է, որ գնահատականները հիմնված են Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության և ՄԱԿ-ի բնակչության բաժնի կողմից ստացված տվյալների վրա:  Համաշխարհային բանկի տվյալները, սակայն, չեն համապատասխանում Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած ազգային տվյալներին, ըստ որի՝ Կանայք 2022 թվականին Հայաստանի աշխատուժի 43.97%-ն են կազմել։  Ի՞նչ է ասում ազգային վիճակագրությունը Վիճակագրական կոմիտեի՝ «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2023» ժողովածուի տվյալներով՝ 2022 թվականին Հայաստանի աշխատուժը կազմել է մոտ 1 մլն 311 հազար 300 մարդ՝ մշտական բնակչության շուրջ 44%-ը։ Աշխատուժում ներգրավված կանանց թիվը կազմել է 576 հազար` ընդհանուրի 43,97%-ը, իսկ տղամարդկանց թիվը՝ մոտ 734 700, որն ընդհանուրի 56.03%-ն է։ Աշխատուժում ներգրավվածություն դեռ չի նշանակում զբաղվածություն։ Ազգային վիճակագրության հիմքում աշխատուժի հետազոտությունն է, որի համար աշխատաշուկայում իրենց մասնակցության բնույթից և ակտիվության աստիճանից կախված առանձնացվում են միմյանց բացառող երեք խումբ` «զբաղված» կամ «գործազուրկ» կամ «աշխատուժից դուրս բնակչություն»: Աշխատուժը զբաղվածների և գործազուրկների հանրագումարն է, որտեղ ընդգրկվում են 15-74 տարեկան անձինք:  2022 թվականին Հայաստանի՝ 15-74 տարեկան իգական սեռի բնակչության 48%-ը և արական սեռի բնակչության 71%-ը զբաղված էր կամ փնտրում էր աշխատանք։ Այսինքն՝ Հայաստանում յուրաքանչյուր 10 կնոջից 5-ը և յուրաքանչյուր 10 տղամարդուց 7-ը ներգրավված է եղել աշխատուժում։ Ինչո՞վ է պայմանավորված տարբերությունը Աշխատանքի միջազգային կոմիտեն իր հաշվարկներում ներառում է 15 և բարձր տարիքի անձանց, իսկ Հայաստանի վիճկոմի վիճակագրությունում այդ միջակայքը 15-74 տարեկանն է։     Միջազգային կազմակերպություններն իրենց հետազոտությունների վիճակագրության համար օգտվում են համապատասխան երկրների ազգային աղբյուրներից, եթե դրանք կան։ Համաշխարհային բանկի տվյալների մեթոդաբանության համաձայն՝ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության մոդելավորած գնահատումները և կանխատեսումները 2020 թվականին և դրանից հետո ենթակա են էական անորոշության: Դա պայմանավորված է տվյալների սակավությամբ։ ՀՀ Վիճակագրության կոմիտեի Աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լուսինե Քալանթարյանի խոսքով Աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը (ԱՄԿ) օգտագործում է երկրի սկզբնական տվյալները, սակայն կազմակերպության ամենակարևոր առաքելություններից մեկն է նաև ապահովել երկրների միջև համադրելիությունը։ «Հաշվի առնելով, որ երկրները այդ ցուցանիշների հաշվարկման տարբեր պրակտիկաներ ունեն, ԱՄԿ-ն միասնական մեթոդաբանություն է մշակում արդեն ազգային տվյալների հիման վրա՝ հնարավորինս նույնականացնելով միջազգային համադրումները»,- պարզաբանում է Լուսինե Քալանթարյանը։  Այն դեպքում, երբ որոշ երկրներ սակավ տվյալներ են ունենում (չեն վարում վիճակագրություն), ԱՄԿ-ն ցուցանիշները գնահատում է անուղղակի աղբյուրներով։ Իսկ եթե երկրները վիճակագրություն վարում են, սակայն այդ պահին տվյալ տարվա ցուցանիշները դեռևս հրապարակված չեն, ԱՄԿ-ն ժամանակային շարքերի հիման վրա, կիրառելով մոդելավորման տարբեր գործիքներ՝ արտաբերում է ազգային ցուցանիշները։ «Որպես կանոն դրանք միշտ տարբեր են ազգային էջերում հրապարակված տվյալներից, որովհետև նպատակը երկրների միջև ցուցանիշը համեմատելի և համադրելի դարձնելն է», - նշում է Լուսինե Քալանթարյանը։ Համեմատելով 2017-2022 թվականներին աշխատուժում կանանց ներգրավվածությունը՝ ըստ Համաշխարհային բանկի և ազգային վիճակագրության տվյալների՝ նկատում ենք, որ Համաշխարհային բանկի տվյալները աճի միտում ունեն. 2017 թվականի 50.9%-ը աճում է՝ 2022-ին դառնալով 52.8%։ Մինչդեռ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալները տատանվում են. 2017-2019 թվականներին նվազում են՝ 47.49%-ից դառնալով 44.33%, 2020 թվականին աճում են՝ դառնալով 45.66%, իսկ 2021 թվականից կրկին նվազում են՝ 2022-ին դառնալով 43.97%։ Աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետը ազգային վիճակագրության և Համաշխարհային բանկի հրապարակած տվյալների էական տարբերությունը մտահոգիչ է համարում։ Եթե հաշվի առնենք անգամ մեթոդաբանական որոշ տարբերությունները՝ օրինակ՝ այն, որ ԱՄԿ-ն օգտագործում է նաև 75-ից բարձր տարիքային խմբի ցուցանիշները, պատկերը շեշտակի չի փոխվում։ «Սա մտահոգիչ է, մի քանի տոկոսի պլյուս-մինուս տարբերություն չէ, որ ասենք՝ գնահատումների տարբերությունը կարող է բերել։ Ըստ իս՝ բավականին մեծ տարբերություն է, լրիվ հակառակ միտում է ցույց տալիս»։  Լուսինե Քալանթարյանի խոսքով ազգային կարիքների համար օգտագործելու համար ազգային վիճակագրությունն ավելի ճշգրիտ է։ Նա նաև նշեց, որ պատրաստվում է դիմել Աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը՝ տվյալները ճշտելու։ Գլխավոր նկարը գեներացվել է արհեստական բանականության միջոցով Լյուսի Մանվելյան
10:54 - 05 դեկտեմբերի, 2023
Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը հինգ ամսում աճել է 12.5 տոկոսով

Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը հինգ ամսում աճել է 12.5 տոկոսով

Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2023 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին 12.5 տոկոսով ավելացել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ: Այս մասին փաստում են ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալները: Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը այս տարվա հունվար-մայիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելացել է 3 տոկոսով: Շինարարության ծավալը 2023-ի 5 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակի համեմատ ավելացել է 16.7 տոկոսով: Առևտրի շրջանառությունում հունվար-մայիսին 2022-ի հունվար-մայիսի նկատմամբ  ավելացումը կազմել է 24.5 տոկոս: Նույն ժամանակահատվածում մատուցված ծառայությունների ծավալն ավելացել է 19.9 տոկոսով: 2023 թվականի առաջին 5 ամիսներին սպառողական գների ինդեքսը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 5.2 տոկոսով, իսկ արդյունաբերական արտադրանքի գների ինդեքսը նվազել է 1.6 տոկոսով: Էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալում ևս արձանագրվել է նվազում, նախորդ տարվա նույն ժամանակի համեմատ նվազումը կազմել է 3.1 տոկոս: Արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալն այս տարվա հունվար-մայիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակի համեմատ աճել է 86.9 տոկոսով:  Ընդ որում՝ նախորդ տարվա առաջին 5 ամիսների նկատմամբ արտահանումն աճել է 93.3 տոկոսով, իսկ ներմուծումը՝ 83.3 տոկոսով: Դրամի փոխարժեքը ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ հունվար-մայիս ամիսներին կազմել է 390.41 դրամ:
14:30 - 26 հունիսի, 2023
Այս տարվա առաջին եռամսյակում Հայաստան է այցելել 451 850 զբոսաշրջիկ |armeniasputnik.am|

Այս տարվա առաջին եռամսյակում Հայաստան է այցելել 451 850 զբոսաշրջիկ |armeniasputnik.am|

armeniasputnik.am: Հայաստանն այս տարվա առաջին եռամսյակում 451 հազար 850 զբոսաշրջիկ է այցելել, այսինքն՝ 202 հազար 489 հազար մարդ ավելի, քան նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում։ Տեղեկությունը հրապարակված է ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կայքէջում։  Հունվար-մարտ ամիսներին Հայաստան ամենաշատն այցելել են Ռուսաստանի քաղաքացիներ, ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների թիվը կազմել է 237 հազար 40 (նախորդ տարի՝ 108 976 մարդ): Երկրորդ տեղում են տարբեր երկրներից Հայաստան այցելած հենց Հայաստանի քաղաքացիները՝ 74 հազար 186 (նախորդ տարի՝ 56 519 մարդ): Զգալի է նաև Հայաստան այցելած Վրաստանի քաղաքացիների թիվը՝ 53 հազար 707 (նախորդ տարի՝ 24 158 մարդ), Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիների թիվը՝ 25 հազար 458 (նախորդ տարի՝ 23 291 մարդ): Հնգյակը եզրափակում են Ֆիլիպինների քաղաքացիները՝ 5981 մարդ, իսկ նախորդ տարի նրանք եղել են 2036-ը։ 2023 թվականի հունվար-մարտ ամիսներին Հայաստան է այցելել նաև Թուրքիայի 2712 քաղաքացի, ինչը 2.2 անգամ ավելի է (1244 մարդ), քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում գրանցված ցուցանիշը: Նշվում է նաև, որ 2022 թվականի առաջին 3 ամսում Ադրբեջանի 3 քաղաքացի էլ է ժամանել Հայաստան, սակայն այս տարի նույն ժամանակահատվածում ոչ ոք չի եկել։
13:43 - 08 մայիսի, 2023
ՀՀ մշտական բնակչության թիվը 2022-ին կազմել է 2 928 914 մարդ․ հրապարակվել են մարդահամարի նախնական ցուցանիշները

ՀՀ մշտական բնակչության թիվը 2022-ին կազմել է 2 928 914 մարդ․ հրապարակվել են մարդահամարի նախնական ցուցանիշները

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն ամփոփել է 2022թ․ մարդահամարի նախնական տվյալները։ Ըստ հրապարակված տվյալների՝ ՀՀ մշտական բնակչության թվի ցուցանիշը 2022թ. հոկտեմբերի 13-ի 00 ժամի դրությամբ կազմել է 2 928 914 մարդ:Մշտական բնակչության թիվը ներառում է ՀՀ-ում մշտապես (սովորաբար) բնակվող ու հաշվառման պահին ներկա, ինչպես նաեւ ժամանակավոր բացակա բնակչության թվերի ցուցանիշների հանրագումարը։ Իսկ ժամանակավոր բացակաները ՀՀ-ում մշտապես բնակվող, բայց մարդահամարի պահին ՀՀ-ից մինչեւ մեկ տարի ժամկետով բացակա անձինք են: 2022թ. հոկտեմբերի 13-ի 00 ժամի դրությամբ առկա բնակչության թիվը կազմել է 2 638 917 մարդ։Առկա բնակչության թիվը ՀՀ-ում մշտապես բնակվող ու հաշվառման պահին ներկա եւ ժամանակավոր ներկա բնակչության թվերի ցուցանիշների հանրագումարն է: Ժամանակավոր ներկաների թվում են մարդահամարի պահին ՀՀ-ում ոչ ավելի, քան մեկ տարի ժամկետով գտնվող եւ մշտապես չբնակվող անձինք: 2001 թվականի մարդահամարի տվյալներով ՀՀ մշտական բնակչության թիվը կազմել է 3 213 011, առկա բնակչության թիվը՝ 3 002 598 մարդ։ Իսկ 2011 թվականի մարդահամարի տվյալներով ՀՀ մշտական բնակչության թիվը կազմել է 3 018 854, առկա բնակչության թիվը՝ 2 871 771 մարդ։   Մեթոդաբանությունը   Վիճակագրական կոմիտեն հաղորդել է, որ ՄԱԿ-ի կողմից սահմանված մարդահամարների 2020թ. շրջափուլի շրջանակում, ըստ Եվրոպայի վիճակագիրների կոնֆերանսի հանձնարարականի, ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական տարածաշրջանի երկրների համար նախատեսվել է տվյալների հավաքման երեք եղանակ՝ ավանդական, վարչական ռեգիստրներով եւ համակցված:   Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ-ում առկա են «ՀՀ Բնակչության պետական ռեգիստրը» եւ պետական սահմաններով անցումների վարչական ռեգիստրը (Սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական (ՍԷԿՏ) համակարգը) եւ առաջնորդվելով վերոհիշյալ հանձնարարականով՝ ի տարբերություն 2001 եւ 2011թթ. մարդահամարների, որոնք անցկացվել էին ավանդական եղանակով, ՀՀ 2022թ. մարդահամարն առաջին անգամ անցկացվել է համակցված եղանակով:   Մասնավորապես, ՀՀ 2022թ. մարդահամարն իրականացվել է ՀՀ բնակչության պետական ռեգիստրի տվյալների հիման վրա, որին հատուկ ծրագրային ապահովման միջոցով համակցվել են ՍԷԿՏ համակարգի, ինչպես նաեւ 25 տոկոս ընտրված հասցեներում բնակվող տնային տնտեսություններից մարդահամարի ծրագրով հավաքված տվյալները:   Ընտրանքային եղանակով հավաքված տվյալները կշռվել են ըստ բնակչության ընդհանուր թվաքանակի: Բնակչության ռեգիստրի եւ ՍԷԿՏ համակարգի տվյալների համակցմամբ արձանագրվել են նաեւ ՀՀ-ում ժամանակավոր (մինչեւ 12 ամիս ժամկետով) եւ մշտապես (12 ամսից ավել ժամկետով) բնակվող օտարերկրացիների վերաբերյալ տվյալները:   Մարդահամարի ծրագրով ընտրանքային հարցումներն իրականացվել են 2067 հաշվարարների կողմից, որոնց աշխատանքները համակարգվել են 414 հրամանգիչ-հսկիչների եւ 27 համակարգողների կողմից:   Հաշվառումն իրականացվել է մարդահամարի հաշվառման պահի՝ 2022թ. հոկտեմբերի 13-ի ժամի դրությամբ: Հաշվառվել են ՀՀ-ում գտնվող (մշտապես եւ ժամանակավոր) բոլոր անձինք (ՀՀ քաղաքացիները, օտարերկրյա քաղաքացիները եւ քաղաքացիրություն չունեցող անձինք), ինչպես նաեւ ՀՀ-ում մշտապես (սովորաբար) բնակվող, բայց մարդահամարի հաշվառման պահի դրությամբ բացակայողները (անկախ բացակայության ժամկետից):   Մարդահամարի տվյալների առաջին ստուգաճշտման ամփոփումներով ստացվել են ՀՀ առկա եւ մշտական բնակչության թվաքանակների նախնական ցուցանիշները, որոնք եւ ներկայացրինք վերեւում։   Լուսանկարն՝ armenpress.am-ի
17:33 - 28 ապրիլի, 2023
Հայաստանը Գերմանիայում կունենա առևտրային կցորդ

Հայաստանը Գերմանիայում կունենա առևտրային կցորդ

Հայաստանը Գերմանիայում կունենա առևտրային կցորդ: Չզեկուցվող հարցերի փաթեթով նման որոշում կայացրեց ՀՀ կառավարությունը ապրիլի 13-ի նիստի ժամանակ։ Որոշման հիմնավորման մեջ նշվում է, որ կցորդի գործառույթներն են․ •  Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական քաղաքականության իրականացմանն ուղղված աշխատանքների իրականացմանն ու օտարերկրյա պետության պետական մարմիններում կամ միջազգային կազմակերպությունում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական շահերի ներկայացմանն աջակցելը,•  Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսության, առևտրատնտեսական բնագավառը կանոնակարգող իրավական դաշտի, ինչպես նաև արտաքին առևտրի, ներքին և արտաքին շուկաների մասին, միջազգային կազմակերպությունում ընթացող գործընթացների և կազմակերպության անդամ երկրների արտաքին առևտրի, ներքին և արտաքին շուկաների մասին տեղեկությունների հավաքագրումը, ամփոփումը և տրամադրումը Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին, •  Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության պետական կառավարման մարմիններին, շահագրգիռ անձանց և կազմակերպություններին Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության, առևտրատնտեսական բնագավառը կանոնակարգող իրավական դաշտի, ինչպես նաև արտաքին առևտրի, ներքին և արտաքին շուկաների մասին անհրաժեշտ տեղեկատվություն տրամադրելը,•  Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում տնտեսական բնույթի միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատանքների իրականացմանն ու այդ կազմակերպություններում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական շահերի ներկայացմանը նպաստելը,•  Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի կողմից միջազգային պայմանագրերի նախագծերի շուրջ բանակցությունների վարմանն աջակցելը, միջազգային կազմակերպության բանակցային գործընթացներին Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության ապահովումը,•  Հայաստանի Հանրապետության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության միջև կնքված միջազգային առևտրատնտեսական պայմանագրերի իրականացմանն աջակցելը,•  առևտրատնտեսական բնագավառի պաշտոնական և գործարար փոխայցելությունների կազմակերպմանն աջակցելը,•  Հայաստանի առևտրաարդյունաբերական պալատի, Զարգացման հայկական գործակալության և այլ պետական մարմինների՝ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում գործող ներկայացուցչությունների (ներկայացուցիչների) գործունեության համակարգումն ու աջակցության ապահովումը,•  Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ ԳԴՀ կազմակերպություններից պոտենցիալ ներդրողներ որոնելը,•  Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում կազմակերպվող միջազգային ցուցահանդեսներին, բիզնես-ֆորումներին, գործարար բնույթի միջոցառումներին Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպությունների մասնակցության կազմակերպմանն աջակցելը,•  Հայաստանի Հանրապետության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսավարող սուբյեկտների միջև առևտրատնտեսական գործարքների նախապատրաստմանն ու իրականացմանն աջակցելը, ինչպես նաև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարմանը նպաստելը: «Երկկողմ համագործակցության տեսանկյունից Հայաստանի համար կարևորվում է հայ-գերմանական ֆինանսատնտեսական և տեխնիկական համագործակցության հարցերով միջկառավարական հանձնաժողովի գործունեությունը, որի օրակարգում ընդգրկվում է երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի լայն շրջանակ, առկա ծրագրերի կատարման ընթացքը և հեռանկարները, երկկողմ համագործակցության ընդայնման հետագա քայլերը»,- նշված է հիմնավորման մեջ։ Համաձայն ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների` Հայաստանի Հանրապետության առևտրաշրջանառությունը Գերմանիայի հետ 2022 թվականի հունվար-դեկտեմբերին կազմել է 530․42 մլն ԱՄՆ դոլար, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 83%-ով  (2021թ․ հունվար–դեկտեմբերին կազմել է 289․85 մլն․ ԱՄՆ դոլար)։
11:17 - 13 ապրիլի, 2023
Որքա՞ն է կազմել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ոլորտի շրջանառությունը 2022-ին |civilnet.am|

Որքա՞ն է կազմել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ոլորտի շրջանառությունը 2022-ին |civilnet.am|

civilnet.am: Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը, մարտի 11-ին «Ներդրողի օր ՏՏ ոլորտի համար» միջոցառման ժամանակ իր ելույթում խոսելով Հայաստանում բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության (ԲՏԱ) ոլորտի զարգացման մասին, հայտարարել էր, որ 2022-ին այս ոլորտի ծավալը գերազանցել է ռեկորդային 1 մլրդ դոլարը։ «2022 թվականին առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ոլորտում արձանագրվել է 1 մլրդ դոլարից ավելի շրջանառություն։ Բնագավառի աշխատակիցների թիվն առաջին անգամ գերազանցել է 40 հազարը»,- հայտնել էր Արշակյանը։ #CivilNetCheck-ը ուսումնասիրել էր Վիճակագրական կոմիտեի 2022-ին և նախորդող տարիներին ԲՏԱ վերաբերող տվյալները և հայտնաբերել, որ դրանք չեն համընկնում նախկինում ԲՏԱ նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Արշակյանի հայտնած թվերին։ Այս անհամապատասխանությունը, պարզվեց, բացատրություն ունի։ Ըստ Վիճկոմի՝ ՏՏ ոլորտի շրջանառությունը 676,2 մլն դոլար է եղել Ըստ Վիճակագրական կոմիտեի՝ 2022-ի հունվար-դեկտեմբերին «տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» ոլորտում ծառայությունների ծավալը (շրջանառությունը) կազմել է 294,6 մլրդ դրամ կամ 2022-ի միջին փոխաժեքով 676,2 մլն դոլար։ Նշվում է, որ «տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» ոլորտի ցուցանիշի տվյալների աղբյուրը Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության (ԲՏԱ) նախարարությունն է։ Նախորդ տարի՝ 2022-ին, ՏՏ ոլորտում արձանագրված 294,6 մլրդ դրամ շրջանառությունը շուրջ 75 տոկոսով ավել է 2021-ին գրանցված 167,7 մլրդ դրամ ցուցանիշից և ռեկորդային՝ վերջին 5 տարիների համար: Փոխխոսնակը պարզաբանում է՝ հաշվարկը այլ կերպ է կատարվել ԱԺ փոխխոսնակ Հակոբ Արշակյանը #CivilNetCheck-ին հայտնեց, որ իր հայտարարած թվերի հիմքում ընկած է ոչ թե ՏՏ ոլորտի վիճակագրությունը, այլ իր կատարած վերլուծությունը՝ հիմնված ԲՏԱ ոլորտին վերաբերող մի շարք տնտեսական գործունեության դասակարգիչներում գրանցված շրջանառության տվյալների վրա։ «Ըստ նշված վերլուծության՝ 2022-ին բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում շրջանառությունը գերազանցում է 425 մլրդ դրամը, իսկ ոլորտում զբաղվածների թիվը գերազանցում է 43 000-ը»,- հայտնեց Արշակյանը։ Արշակյանը նաև նշեց, որ ԲՏԱ նախարարության և Վիճկոմիտեի հետ քննարկվում է ԲՏԱ ոլորտի ծավալի հաշվարկի մեթոդաբանության փոփոխությունը՝ ներառելով այլ ծառայության տեսակներ ևս։ Պետեկամուտների կոմիտեից խնդրեցինք տրամադրել այն տնտեսական դասակարգիչներով ոլորտների շրջանառության տվյալները, որոնք նշել էր ԱԺ փոխխոսնակը։ Այսպես, ըստ ՊԵԿ-ի՝ նշված ոլորտների իրացման շրջանառությունը 2020-ին կազմել է 165,1 մլրդ դրամ, 2021-ին՝ 238,4 մլրդ դրամ, իսկ արդեն 2022-ին ծավալը կազմել է ռեկորդային 510,8 մլրդ դրամ։ Շարունակությունը՝ սկզբնաղբյուր կայքում
14:15 - 12 ապրիլի, 2023
Տարածվել է 23 ժողովածու, 67 տեղեկագիր, 24 տեղեկատվական ամսական զեկույց. վարչապետին ներկայացվել է Վիճակագրական կոմիտեի 2022թ. կատարողականը

Տարածվել է 23 ժողովածու, 67 տեղեկագիր, 24 տեղեկատվական ամսական զեկույց. վարչապետին ներկայացվել է Վիճակագրական կոմիտեի 2022թ. կատարողականը

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր այցելել է Վիճակագրական կոմիտե՝ կառույցի 2022թ. գործունեության հաշվետվությունը քննարկելու նպատակով: Խորհրդակցությանը մասնակցել են փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանը և Տիգրան Խաչատրյանը, Պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանը, Վիճակագրական կոմիտեի նախագահ Ստեփան Մնացականյանը, Կոմիտեի ղեկավար կազմը, պաշտոնատար այլ անձինք: Վարչապետին զեկուցվել է 2022թ. վիճակագրական ծրագրի կատարման մասին, որն իրականացվել է ամբողջությամբ՝ նախատեսված 472 միջոցառումը կատարվել է սահմանված ժամկետում: Տարածվել է 23 վիճակագրական ժողովածու, 67 տեղեկագիր, 24 տեղեկատվական ամսական զեկույց: Նշվել է, որ 2022թ. հոկտեմբերի 13-22-ը ՀՀ-ում անկախությունից ի վեր տեղի ունեցած 3-րդ մարդահամարն այն առաջին անգամ անց է կացվել համակցված մեթոդով: Նախաձեռնվել են բարեփոխումներ վիճակագրական կարողությունների ամրապնդման ուղղությամբ: Մասնավորապես, միջազգային գործընկեր կառույցների օժանդակությամբ կազմվել են ռեսուրսներ-օգտագործում աղյուսակները, նոր մեթոդի կիրառմամբ մշակվել և հրապարակվել են ՀՆԱ-ի եռամսյակային ցուցանիշների սեզոնային ճշգրտված տվյալները, հրապարակվել է «Կանանց նկատմամբ ընտանեկան բռնության հետազոտության» զեկույց-հաշվետվությունը և այլն: Միջազգային վիճակագրական համագործակցության շրջանակում ծրագրեր են իրականացվել Եվրոպական միության, Համաշխարհային բանկի, Ասիական զարգացման բանկի, ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի հետ: Շարունակվել է համագործակցությունը ինչպես վարչական ռեգիստր վարող պետական գերատեսչությունների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այնպես էլ միջազգային աշխատանքային խմբերի  հետ: ԵՄ մեթոդաբանության հիման վրա աշխատանք է տարվել ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածության նվազեցման ուղղությամբ: Արդիականացվել են Ազգային հաշվետվողականության հարթակի ցուցանիշները, ՄԱԿ-ի պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքների 30-ամյակի համատեքստում՝ իրազեկման միջոցառում է իրականացվել Միացյալ Թագավորության ազգային վիճակագրության գրասենյակի հետ համատեղ: Արդիականացվել է 139 վիճակագրական արտադրանքի որակի հռչակագիր, ԵՄ Միասնական ինտեգրված մեթատվյալների կառուցվածքը: Առաջիկայում նախատեսվում է նաև վիճակագրական կոմիտեի կայքէջի արդիականացում: Հաշվետվության վերաբերյալ ծավալվել է մտքերի փոխանակում: Վարչապետին մանրամասներ են ներկայացվել Վիճակագրության պետական խորհուրդի գործունեության, ոլորտում քաղաքականության մշակման և իրականացման, ինտեգրված պետական վարչական ռեգիստրների համակարգի ներդրման ուղղությամբ տարվող աշխատանքի վերաբերյալ: Քննարկման առարկա են դարձել առաջիկա անելիքները, այդ թվում՝ տեղեկությունների աղբյուրների ընդլայնման, ըստ որոշակի չափանիշների՝ գյուղացիական տնտեսությունների  իրավական կարգավիճակի և դրա սահմանման բացակայության խնդրի կարգավորման, ռեսպոնդենտների հաշվետվողականությունը խթանող իրավակարգավորումների լավարկման և այլ ուղղություններով: Վարչապետը կարևորել է ոլորտի բարեփոխումները՝ միջազգային չափանիշներին համապատասխան ազգային վիճակագրական համակարգի զարգացման տեսանկյունից: Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ անհրաժեշտ է ապահովել միջգերատեսչական տվյալների շտեմարանների շարունակական փոխգործելիություն՝ հիմք ունենալով հասանելիության իրավական կարգավորումները: Կառավարության ղեկավարը նաև կարևորել է ոլորտում թվային գործիքակազմի լայն կիրառումը: Քննարկման արդյունքներով՝ Վարչապետը մի շարք հանձնարարականներ է տվել պատասխանատուներին:
16:27 - 27 մարտի, 2023
2022-ին Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկների թիվը 90.2%-ով աճել է՝ հիմնականում ՌԴ քաղաքացիների շնորհիվ
 |hetq.am|

2022-ին Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկների թիվը 90.2%-ով աճել է՝ հիմնականում ՌԴ քաղաքացիների շնորհիվ |hetq.am|

hetq.am: 2022 թվականին Հաաստան է ժամանել 1 665 658 զբոսաշրջիկ: 2021 թվականի համեմատ այս թիվն աճել է 90.2%-ով: Վիճակագրական կոմիտեի (ՀՀ ՎԿ) տվյալները վկայում են, որ զբոսաշրջիկների գրեթե կեսը Ռուսաստանի քաղաքացիներ են: 2022 թվականին որպես զբոսաշրջիկ Հայաստան է ժամանել 790 397 ՌԴ քաղաքացի: Նախորդ տարվա համեմատ այն աճել է 2.2 անգամ: Մեծապես ՌԴ քաղաքացիների շնորհիվ է, որ 2022-ին Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկների ընդհանուր թիվն էապես աճել է: Մեծացել է Ռուսաստանի կշիռը Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների կազմում: Եթե 2021 թվականին այն 40.2% էր, ապա 2022-ին հասել է 47.5%-ի: Ռուսաստանցիների ներհոսքը մեծացավ հատկապես մարտից սկսած՝ ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո։ Ի տարբերություն ՌԴ քաղաքացիների՝ Ուկրաինայի քաղաքացիների հոսքը նվազել է 18.3%-ով՝ կազմելով 18 149: Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկների կազմում առաջին հնգյակում են նաև դրսում ապրող, բայց Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցող անձինք, ինչպես նաև՝ Վրաստանի, Իրանի և ԱՄՆ քաղաքացիները: Այս ինֆոգրաֆիկայում ներկայացրել ենք ինչպես Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկների թիվն՝ ըստ առաջին հնգյակի երկրների ու նրանց ունեցած տեսակարար կշռի, այնպես էլ՝ առաջին տասնյակում ներառված երկրների ցուցանիշները՝ 2021 և 2022 թվականներին: Ինչպես երևում է, կտրուկ աճել է նաև Հայաստան ժամանած Վրաստանի քաղաքացիների թիվը՝ 2.5 անգամ: Առհասարակ, առաջին տասնյակում ներառված բոլոր երկրներից, բացառությամբ Ուկրաինայի, զբոսաշրջիկների թիվն ավելացել է: Հիշեցնենք, որ միջազգային զբոսաշրջիկ է համարվում ցանկացած անձ, որը հանգստանալու, բուժվելու, հարազատներին այցելելու, գործնական, կրոնական կամ այլ նպատակներով ճանապարհորդում է իր հիմնական բնակության վայրից մեկ այլ վայր ոչ պակաս, քան 24 ժամ և ոչ ավելի, քան անընդմեջ 1 տարի ժամանակով: Այսինքն` նրա հիմնական նպատակը ճանապարհորդելն է, այլ ոչ թե աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելը, որի դեպքում ուղևորության համար վճարումները կկատարվեին ժամանած վայրում աշխատանքային գործունեությունից ստացված ֆինանսական միջոցների հաշվին: 2.6 անգամ աճել է Հայաստանից մեկնող զբոսաշրջիկների թիվը 2022 թվականին Հայաստանից այլ երկրներ է մեկնել 1 138 539 զբոսաշրջիկ: Նախորդ տարվա համեմատ այս թիվն աճել է 2.6 անգամ:
14:18 - 08 փետրվարի, 2023
Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն 8 ամսում աճել է 13.9 տոկոսով
 |armenpress.am|

Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն 8 ամսում աճել է 13.9 տոկոսով |armenpress.am|

armenpress.am:  Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2022 թվականի հունվար-օգոստոսին 13.9 տոկոսով ավելացել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ: Այս մասին փաստում են ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալները: Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը այս տարվա հունվար-օգոստոսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելացել է 9.2 տոկոսով: Շինարարության ծավալը 2022-ի առաջին 8 ամսում նախորդ տարվա նույն ժամանակի համեմատ ավելացել է 14.2 տոկոսով: Առևտրի շրջանառությունում 2022-ի հունվար-օգոստոսին 2021-ի նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ ավելացումը կազմել է 13.6 տոկոս: Հայաստանում այս տարվա առաջին 8 ամսում մատուցված ծառայությունների ծավալը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ ավելացել է 27.1 տոկոսով: 2022 թվականի հունվար-օգոստոսին սպառողական գների ինդեքսը 2021-ի հունվար-օգոստոսի համեմատ աճել է 8.4 տոկոսով, արդյունաբերական արտադրանքի գների ինդեքսը՝ 5.1 տոկոսով: Էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալը հունվար-օգոստոսին նախորդ տարվա նույն ժամանակի համեմատ ավելացել է 16.6 տոկոսով: Արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալներում այս տարի 8 ամսում նախորդ տարվա նույն ժամանակի համեմատ արձանագրվել է 56.2 տոկոս աճ: Ընդ որում` 2022 թվականի հունվար-օգոստոսին նախորդ տարվա նույն ժամանակի համեմատ արտահանումն աճել է 52.9 տոկոսով, իսկ ներմուծումը՝ 58.2 տոկոսով: Դրամի փոխարժեքը ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ հունվար-օգոստոս ամիսներին կազմել է 453.27:
13:21 - 26 սեպտեմբերի, 2022
Որքան է Հայաստանի բնակչության թիվը, քանիսն են կին և քանիսը՝ տղամարդ. Ժողովրդագրական տվյալներ

 |armenpress.am|

Որքան է Հայաստանի բնակչության թիվը, քանիսն են կին և քանիսը՝ տղամարդ. Ժողովրդագրական տվյալներ |armenpress.am|

armenpress.am: Հայաստանում այս տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ բնակվում է 2 միլիոն 961 հազար 900 մարդ: Նրանցից 1 միլիոն 564 հազար 500-ը կին են, 1 միլիոն 397 հազար 400-ը՝ տղամարդ: Քաղաքներում բնակվում է 1 միլիոն 890 հազար 200 մարդ, իսկ գյուղերում՝ 1 միլիոն 071 հազար 700 մարդ: ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների համաձայն՝  բնակչության ընթացիկ հաշվառումն իրականացվում է 2011թ. մարդահամարի հիմքով: Հայաստանում 2022թ. հունվար-հունիսին, ծնվածների սեռերի հարաբերակցության գործակիցը կազմել է 111.3 տղա՝ 100 աղջկա հաշվով, նախորդ տարվա հունվար-հունիսին արձանագրված 108.0-ի համեմատ: Հանրապետությունում 2022թ. հունվար-հունիսին գրանցված 1 000 ամուսնությունների համեմատ արձանագրվել է ամուսնալուծության 278 դեպք` 2021թ. հունվար-հունիսին արձանագրված ամուսնալուծության 246 դեպքի համեմատ: 2022թ. առաջին կիսամյակում արձանագրվել է 7 հազար 926 ամուսնություն և 2 հազար 207 ամուսնալուծություն: Ծնվել է 16 հազար 511, մահացել՝ 14 հազար 679 մարդ. բնական հավելաճը կազմել է 1 832: 2022թ. տարեսկզբի դրությամբ ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակի 63.1 տոկոսը կազմել է աշխատունակ բնակչությունը (16-62 տարեկան), 21.4 տոկոսը` աշխատունակ տարիքից ցածր (0-15 տարեկան), իսկ 15.5 տոկոսը` աշխատունակ տարիքից բարձր (63 և ավելի տարեկան) բնակչությունը: Հայաստանի 1 000 աշխատունակ տարիքի բնակչությանը բաժին է ընկել անաշխատունակ տարիքի 585 մարդ (245 տարեց և 340 0-15 տարեկան երեխա): ՀՀ վարչատարածքային բաժանման հիմքը «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» և «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքներն են, որոնց համաձայն ՀՀ տարածքը բաժանվում է 10 մարզերի և Երևան քաղաքի: Հայաստանում կա 49 քաղաք և 953 գյուղ:
09:54 - 11 օգոստոսի, 2022
Ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ոլորտները թոթափում են համավարակի հասցրած վնասները. ծավալներն աճել են

 |armenpress.am|

Ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ոլորտները թոթափում են համավարակի հասցրած վնասները. ծավալներն աճել են |armenpress.am|

armenpress.am: Հայաստանում 2022թ. առաջին կիսամյակում բեռնափոխադրումների ծավալը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 11.2 տոկոսով: Ինչպես հաղորդում է ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալները, երկաթուղային բեռնափոխադրումները հիշյալ ժամանակահատվածում ավելացել են 1 տոկոսով, ավտոմոբիլայինը՝ 12.9 տոկոսով, օդայինը՝ 5.3 տոկոսով (ցուցանիշում ներառված են նաև այլ երկրների ավիաընկերությունների ինքնաթիռներով իրականացված բեռնափոխադրումները), մայրուղային խողովակաշարայինը՝ 18.4 տոկոսով: Ընդհանուր առմամբ, բոլոր տեսակի տրանսպորտի տեսակներով կատարվել է 8 միլիոն 332.6 հազար տոննա բեռնափոխադրում: Այս տարվա առաջին կիսամյակում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտի բոլոր տեսակներով ուղևորափոխադրումն աճել է 40.4 տոկոսով. տեղափոխվել է 71 միլիոն 030.5 հազար մարդ: Երկաթուղային տրանսպորտով ուղևորափոխադրումն աճել է 22.5 տոկոսով, ավտոմոբիլային տրանսպորտով՝ 43.9 տոկոսով,  օդային տրանսպորտով, այդ թվում՝ այլ երկրների ավիաընկերությունների ինքնաթիռներով, իրականացված ուղևորափոխադրումներն աճել են 75.6 տոկոսով, էկեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրումները՝ 25.4 տոկոսով: Ավտոմոբիլային տրանսպորտով ուղևորափոխադրումների ցուցանիշում հատկանշական է, որ հաշվարկված է միայն իրավաբանական անձանց կողմից մատուցած տաքսի ծառայությունների ծավալը, որը, ի դեպ, արձանագրել է 23.4 տոկոսի անկում նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի համեմատ: Բեռնափոխադրումների և ուղևորափոխադրումների ծավալների երկնիշ աճը վկայում է, որ ոլորտները թոթափում են COVID-19 համավարակի հասցրած վնասները, փորձում են վերականգնվել:     
11:10 - 09 օգոստոսի, 2022
Էլեկտրոնային հարցաթերթիկներով 10-օրյա մարդահամար՝ Հայաստանում. ինչ հարցերի են պատասխանելու քաղաքացիները

 |armenpress.am|

Էլեկտրոնային հարցաթերթիկներով 10-օրյա մարդահամար՝ Հայաստանում. ինչ հարցերի են պատասխանելու քաղաքացիները |armenpress.am|

armenpress.am: Հայաստանի անկախության պատմության մեջ կանցկացվի երրորդ մարդահամարը, հարցաթերթիկներն առաջին անգամ կլինեն էլեկտրոնային տարբերակով, այն կտևի 10 օր, կհավաքագրվեն տվյալներ նաև մարդկանց կրթության, առողջության, աշխատանքի, բնակպայմանների վերաբերյալ, արդյունքները պատրաստ կլինեն 1 տարուց: Նախատեսվող մարդահամարի, նախորդներից տարբերության մասին զրուցել է ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի գործառնական վարչության պետ Վարդան Գևորգյանի հետ: «Մարդահամարը կանցկացվի 2022 թվականի հոկտեմբերի 13-22-ը ներառյալ: Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով մարդահամարը 2 անգամ հետաձգվեց. պետք է անցկացվեր 2020-ին, հետաձգվեց՝ 2021-ին, և վերջնական որոշվեց անցկացնել 2022 թվականին»,-ասաց Գևորգյանը: Ըստ օրենքի՝ մարդահամար անցկացվում է յուրաքանչյուր 10 տարին մեկ, սրանից առաջ Հայաստանում անցկացվել են 2001 և 2011 թվականներին: Այս տարի առաջին անգամ մարդահամարի համար օգտագործվելու է համակցված մեթոդը: Հիմնական  կարևոր չոր թվերը ստացվելու են վարչական ռեգիստրից՝ ազգություն, քաղաքացիություն, տարիք, սեռ թեև՝ այդ հարցերը հետո ուղղվելու են նաև հարցվողներին: «Օգտվելու ենք վարչական ռեգիստրից և կատարելու ենք ընտրանքային հարցում՝ 25 տոկոսի չափով: Համակարգն ավտոմատ կերպով կատարում է ընտրություն»,-ասաց նա: Այսինքն, հաշվարարն այցելելու է յուրաքանչյուր բնակավայրի յուրաքանչյուր 4-րդ տնային տնտեսություն, պլանշետի միջոցով լրացնելու է էլեկտրոնային հարցաթերթ: Առաջին անգամ է, որ այն անցկացվում է էլեկտրոնային եղանակով: Հարցերն ուղղված են լինելու տվյալ պահին տվյալ հասցեում բնակվող չափահաս անձին:   Հարցաթերթիկում լինելու են նախ անհատական հարցեր՝ անուն-ազգանուն, ծննդյան օր, ամիս, տարի, սեռ, անձի գրանցման վերաբերյալ տեղեկատվություն և այլն: Քաղաքացիներից կհարցնեն նաև քաղաքացիության երկիրը, քաղաքացիության երկրորդ երկիրը, գոյության միջոցի հիմնական աղբյուրները: Նաև հետաքրքրվելու են, թե հարցման պահին մշտապես որտեղ են գտնվում տան անդամները, այսինքն՝ մշտապես ներկա, ժամանակավոր ներկա կամ բացակա: Կան հարցեր նաև կրթության, առողջության վերաբերյալ, աշխատանքի, բնակպայմանների, ամուսնական կարգավիճակի, զբաղմունքի և այլնի վերաբերյալ: Ըստ Գևորգյանի՝ հարցերը նախորդ մարդահամարների համեմատությամբ շատ չեն փոխվել, ավելացել են որոշակի հարցեր. օրինակ՝ առողջության վիճակի և այլնի վերաբերյալ: Ընդհանուր առմամբ ներառված է լինելու  39 հիմնական հարց և տնային տնտեսության բնակպայմանների վերաբերյալ ևս 5 հարց: «Օրենքը սահմանում է, որ հարցերին պետք է պարտադիր պատասխանեն: Բայց կան որոշակի հարցեր, որոնց պատասխանից մարդիկ կարող են հրաժարվել, այդ հարցերն ազգության, լեզվի, կրոնի վերաբերյալ են:  Անհատական տվյալները գաղտնիք են, մենք չենք հրապարակում: ԴԱ օրենքով է սահմանված: Մենք հրապարակում ենք միայն հավաք տվյալները: Այսինքն՝ մարդիկ պատասխանելիս կարող են որևէ կասկած չունենալ: Իրենց ճիշտ պատասխաններից են կախված մեր արդյունքները»,-վստահեցրեց Գևորգյանը: Եթե Հայաստանում անցկացված նախորդ մարդահամարների արդյունքում տվյալները մուտքագրվել են համակարգ, որի համար հատուկ մուտքագրողների են վարձել, ապա հիմա, երբ հարցաթերթիկներն էլեկտրոնային են, դա արվում է միանգամից էլեկտրոնային ձևով, այսինքն՝ լրացված հարցաթերթն ավտոմատ կերպով ուղարկվում է սերվեր:  «Ավարտից հետո բավականին աշխատանք է տարվելու: Արդյունքներն ամփոփ թվով կարող են պատրաստ լինել մյուս տարվա առաջին եռամսյակում, իսկ ընդհանուր հրապարակումը կլինի հաջորդ տարվա չորրորդ եռամսյակում»,-ասաց վարչության պետը: Այսպիսով, կհրապարակվեն տվյալներ մշտական բնակչություն, առկա բնակչության, ժամանակավոր բացակայության, բնակչության սեռի, տարիքի, կրթության, սոցիալական, առողջական վիճակի և այլնի վերաբերյալ՝ ընդհանրացված կերպով, չի հրապարակվելու անհատական ոչինչ: Մաքսիմալ ճշգրիտ տվյալներ ստանալու համար Գևորգյանը կարևորեց, որ քաղաքացիները ճիշտ, հստակ պատասխաններ տան: Նա հորդորեց բնակիչներին պատասխանել հարցերին, հաշվարարներին տուն թողնել: Իսկ, եթե կլինեն մարդիկ, որոնք չեն ցանկանա, որ հաշվարարը մտնի տուն, ապա հաշվարարը կարող է թողնել ծանուցում, և տնային տնտեսությունից մեկը գնա տվյալ բնակավայրում առանձնացված վայր և պատասխանի հաշվարարի հարցերին: Աշխատանքներին ներգրավված են լինելու մոտ 2200 հաշվարար, յուրաքանչյուր 5-6 հաշվարարի համար՝ 1 հրահանգիչ-հսկիչ և 27 համակարգող: Նախապատրաստական աշխատանքները գրեթե ավարտին են մոտենում, ծրագիրը պատրաստ է, սերվերի փորձարկումներ են կատարվում:
14:48 - 27 հուլիսի, 2022
Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը տարվա առաջին կիսամյակում աճել է 11.8 տոկոսով

 |armenpress.am|

Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը տարվա առաջին կիսամյակում աճել է 11.8 տոկոսով |armenpress.am|

armenpress.am: Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2022 թվականի հունվար-հունիսին 11.8 տոկոսով ավելացել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ: Այս մասին փաստում են ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալները: Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը այս տարվա հունվար-հունիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելացել է 5.8 տոկոսով: Գյուղատնտեսական համախառն ներքին արտադրանքի ծավալը այս տարվա առաջին 6 ամսում նախորդ տարվա նույն ժամանակի համեմատ նվազել է 5.5 տոկոսով: Շինարարության ծավալը 2022-ի հունվար-հունիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակի համեմատ ավելացել է 12.7 տոկոսով: Առևտրի շրջանառությունում 2022-ի առաջին 6 ամսում 2021-ի նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ ավելացումը կազմել է 10.7 տոկոս: Հայաստանում այս տարվա հունվար-հունիսին մատուցված ծառայությունների ծավալը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ ավելացել է 26.9 տոկոսով: 2022 թվականի հունվար-հունիսին սպառողական գների ինդեքսը 2021-ի հունվար-հունիսի համեմատ աճել է 8.1 տոկոսով, արդյունաբերական արտադրանքի գների ինդեքսը՝ 7.8 տոկոսով: Էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալը հունվար-հունիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակի համեմատ ավելացել է 14.8 տոկոսով: Արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալներում այս տարվա առաջին 6 ամսում նախորդ տարվա նույն ժամանակի համեմատ արձանագրվել է 44 տոկոս աճ: Ընդ որում` 2022 թվականի հունվար-հունիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակի համեմատ արտահանումն աճել է 36.3 տոկոսով, իսկ ներմուծումը՝ 48.7 տոկոսով: Դրամի փոխարժեքը ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ հունվար-հունիս ամիսներին կազմել է 468.24: 
12:49 - 25 հուլիսի, 2022
2022-ի ապրիլին նախորդ տարվա ապրիլի համեմատ ունենք տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի 8,8 տոկոս աճ. Փաշինյան |1lurer.am|

2022-ի ապրիլին նախորդ տարվա ապրիլի համեմատ ունենք տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի 8,8 տոկոս աճ. Փաշինյան |1lurer.am|

1lurer.am: ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ընթացքում անդրադարձավ տարվա տնտեսական ցուցանիշներին: Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած ապրիլ ամսվա տվյալները վարչապետը դրական է գնահատում: «Այս տարվա ապրիլին նախորդ տարվա ապրիլի համեմատ ունենք տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի 8,8 տոկոս աճ, իսկ 4 ամսվա տվյալներով տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճը կազմում է 9.4 տոկոս: Հիշեցնենք, որ խնդիր ենք դրել տարվա ընթացքում 7 տոկոս տնտեսական աճ ապահովել: Այս տարվա ապրիլին նախորդ տարվա ապրիլի նկատմամբ ունենք շինարարության ծավալների 15,6 տոկոս աճ, առաջին 4 ամիսներին նախորդ տարվա նկատմամբ՝ 9 տոկոս աճ, առևտրի շրջանառության 8,6 տոկոս աճ ունենք, իսկ 4 ամիսներին 7,8 տոկոսի աճ ունենք: Այս առումով ուզում եմ կոնկրետացնել, որ մայիսի առաջին 22 օրերը ներառյալ` նախորդ տարվա համեմատ մենք ունենք 574 միլիարդ 697 միլիոն դրամի լրացուցիչ առևտրաշրջանառություն, այսինքն՝ նախորդ տարվանը՝ գումարած այսքան, ինչը կազմում է ավելի քան 1 միլիարդ 200 միլիոն դոլար»,- ասաց Փաշինյանը: ՀԴՄ-ներով և հաշվարկային փաստաթղթերով, ՀՀ վարչապետի խոսքով, այս տարվա մինչև մայիսի 20-ը նախորդ տարվա նկատմամբ 15 միլիոնով ավելի գործարք է կատարվել: «Ծառայությունների աճն ապրիլն ապրիլի նկատմամբ կազմել է 27,1 տոկոս, 4 ամիսը 4 ամսվա նկատմամբ՝ 23,5 տոկոս: Էլեկտրաէներգիայի արտադրության աճը, որը շատ կարևոր ցուցանիշ է, նախորդ տարվա ապրիլի նկատմամբ կազմել է 5,8 տոկոս, իսկ 4 ամիսը 4 ամսվա նկատմամբ՝ 14,1 տոկոս: Շատ կարևոր եմ համարում արձանագրել արտահանման աճը: Այս տարվա ապրիլը նախորդ տարվա ապրիլի նկատմամբ 19,8 տոկոս, իսկ 4 ամիսը 4 ամսվա նկատմամբ 25,2 տոկոս արտահանման աճ ենք ունեցել»,- ասաց Փաշինյանը:
12:51 - 26 մայիսի, 2022