Հայաստանում բանկերի կողմից տրամադրվող վարկային ոլորտում գործող օրենսդրական կարգավորումների և գործնականում հանդիպող խնդիրները

x